På Espresso House är hållbarhet högprioriterat och precis som många andra vill vi bidra till en hållbar framtid. Att vara en ansvarsfull arbetsgivare, inte minst inom hållbarhet, är en drivkraft inom Espresso House och vi förbättrar ständigt verksamheten i syfte att säkerställa att vi bidrar till en miljövänlig morgondag.

Vi är ödmjuka inför att det finns mycket vi kan göra, men med Tomorrow Friendly hoppas vi att omvärlden ser att Espresso House är på rätt väg och redan idag gör många bra saker. Saker vi är stolta över och som vi hoppas kan inspirerar andra.

Hållbarhetsinformation kan ibland vara överväldigande och svårnavigerad, speciellt på företagssidor, och mot den bakgrunden har vi valt att ompaketera informationen om vårt gedigna hållbarhetsarbete. Vi har gjort den mer överskådligt för alla som är intresserade av hur Espresso House arbetar och hur hållbarhet genomsyrar verksamheten.

Läs mer på www.tomorrowfriendly.com