Espresso House App - Fika Club!

Allmänna villkor   

för vårt lojalitetsprogram
FIKA CLUB

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Tjänsten
3. Förbeställning
4. Fika Club
5. Priser
6. Betalning: laddning av ditt CoffeeCard och betalning via ditt konto- och kreditkort eller medlemskap
7. Ångerrätt och återbetalning
8. Avsluta ditt medlemskap
9. Reklamation
10. Din personliga information
11. Ändring av Villkoren
12. Tekniska problem, avvikelser i våra erbjudanden och extraordinära omständigheter
13. Immaterialrätt
14. Systemkrav
15. Länkar
16. Bedrägeri
17. Överlåtelse
18. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering
19. Kontakta oss

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när vi, EH Group AB, org.nr. 556903-5578, (”Espresso House”), tillhandahåller erbjudanden (inkl. rabatter och gåvor ) och möjligheten att använda vår förbeställningstjänst (”Tjänsten”). Vid motstridigheter mellan information i Appen (definierat nedan i 2.1) och information i dessa Villkor, gäller informationen i Appen företrädesvis.

1.2 Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Espresso House.

1.3 För att ansluta dig till Tjänsten, måste du vara 18 år gammal. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller vårdnadshavares godkännande. Juridiska personer kan inte bli medlemmar. Genom att ansluta dig till lojalitetsprogrammet inklusive använda vår förbeställningstjänst godkänner du våra Villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

2. Tjänsten

Allmänt

2.1 Genom att skapa ett konto i Espresso Houses mobilapplikation (”Appen”), ange ditt mobilnummer, godkänna våra Allmänna Villkor och därmed bli medlem får du tillgång till Tjänsten.

2.2 Som medlem i Tjänsten har du möjlighet att ta del av personliga erbjudanden som baseras på din tidigare köphistorik och de val du gör när du utnyttjar erbjudanden i våra coffee shops. Våra erbjudanden styrs också av tillgången och kan komma att ändras när som helst utan särskilt meddelande. För dig som tecknat medlemskap genom Appen finns också möjlighet att förbeställa dina produkter och hämta upp dem i valfri coffee shop (se mer om dessa delar nedan).

2.3 Du kan utnyttja dina erbjudanden genom att först aktivera erbjudandet i Appen och sen välja om du önskar beställa genom att använda vår tjänst för förbeställning eller skanna streckkoden för ditt medlemskap innan du genomför beställningen i en av våra coffee shops.

2.4 Tjänsten är personlig och kan endast användas av dig. Detaljerad information om erbjudandena kommer att finnas i Appen.

2.5 Du kan endast ta del av dina erbjudanden under den period som de finns tillgängliga genom Tjänsten. Om du inte utnyttjar ett erbjudande under den period som det finns tillgängligt genom Tjänsten kommer du inte att kunna ta del av detta vid ett senare tillfälle.

2.6 Tjänsten kan användas på de av våra coffee shops som är anslutna till lojalitetsprogrammet.

2.7 Du väljer själv om du vill tillåta att vi skickar pushnotiser till dig med information om vilka erbjudanden som finns tillgängliga för dig. Genom att aktivera pushnotiser ger du oss tillåtelse att skicka meddelanden med aktuella erbjudanden till dig.

Övrigt i Appen: Gåvor och fördelar till dig

2.8 Du kan fylla på någon annans digitala Coffee Card i Appen genom att ange betalningssätt och mobilnummer för personen vars digitala Coffee Card du önskar fylla på. Minimibeloppet anges i Appen.

2.9 När du som medlem genomför ett köp till visst angivet belopp i en av våra coffee shops kommer du att få digitala poäng på ditt medlemskonto. Det kan förekomma begränsningar gällande antalet poäng som du kan få under viss tid. Nar du har samlat ett visst antal poäng på ditt medlemskonto kommer du att kunna växla dina poäng i Fika Club. De aktuella beloppen för att erhålla poäng samt antalet poäng som krävs för att kunna växla till en gåva etc. framgår i Appen.

2.10 Varje poäng har ett utgångsdatum och olika poäng kan ha olika utgångsdatum. Poängens giltighetsdatum kan inte ändras eller förlängas.

2.11 Om du anger ditt födelsedatum i Appen får du en gåva i födelsedagspresent som visas i Appen förutsatt att ditt medlemskap har aktiverats genom ett köp och du därigenom erhållit ett poäng.

2.12 Du kan skicka gåvor till andra medlemmar genom att ange deras mobilnummer samt välja ut en vara som du vill skicka som en gåva. Medlemmen kommer därefter att få gåvan som ett digitalt erbjudande i Appen, vilken han eller hon därefter kan ta del av i våra coffee shops. Detta gör du genom att ange mobilnumret till personen som du önskar skicka gåvan till. För att göra detta måste du ha laddat ditt digitala Coffee Card med det belopp som gåvan är värd. Vissa begränsningar finns för våra erbjudanden, se punkt 6.2 nedan, och rabatten kan därför inte användas när du skickar en gåva.

2.13 Notera att telefonnummer lagras när du använder dem i vår delningsfunktion. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer information om vad vår behandling av din personliga information innebär för din integritet och vilka rättigheter du har i samband med detta, samt hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter används.

3. Förbeställning

3.1 I Appen har du möjlighet att förbeställa mat och dryck från en coffee shop nära dig.

3.2 När du lägger en beställning via Appen, ingår du ett bindande avtal att köpa produkten till utsatt pris vid tiden för beställningen. Du kommer att debiteras fullt ut för dina beställda produkter när du lägger beställningen, oavsett om du hämtar din beställning eller inte. 

3.3 När du lägger en beställning kan du ange din plats, då är det möjligt för oss att visa vilka coffee shops som finns nära dig. Du kan även behöva ge oss ytterligare information så som betalkortsuppgifter beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Du garanterar härmed att all sådan information är riktig och säkerställer att informationen hålls uppdaterad.

3.4 När du lägger en beställning kommer du att bli erbjuden ett val av vilka coffee shops där du kan hämta din beställning. Vi kommer att visa vilka coffee shops som är nära dig och vilka coffee shops som du vanligen besöker. Efter att ha valt vilken coffee shop du vill hämta din beställning hos, kan du lägga beställningen från vår meny. Den valda coffee shopen kommer att förbereda beställningar enligt den turordning som de togs emot. Du kommer att få en notis om uppskattad tid det tar för beställningen att bli klar och vara redo för upphämtning. Vänligen notera att den uppskattade väntetiden i Appen kan förändras. Vi garanterar inte, och har inget ansvar för, att din beställning är redo när den uppskattade väntetiden är slut eller om du anländer efter relevant coffee shops öppningstider. Du som kund ansvarar själv för att hämta upp produkten från den valda coffee shopen. Om din beställning avser mat och/eller dryck, har Espresso House inget ansvar för försämringar i din beställning som uppstått till följd av ditt dröjsmål att hämta beställningen.

3.5 Avseende förbeställda drycker behöver du vara beredd att visa din order i Appen med korrekt ordernummer och korrekt PIN-kod om baristan så kräver innan du kan hämta upp din förbeställning. Det är endast du som kan hämta upp din förbeställning och du har inte rätt att beställa till någon annan (se punkten 2.4).

3.6 Accepterade betalningsmetoder är debit- och kreditkort, betalning med ditt digitala Coffee Card och andra betalningsmetoder som Espresso House vid var tid erbjuder.

3.7 Du har inte rätt att ångra din beställning avseende mat och/eller dryck, se vidare i avsnitt 7 nedan. För information om din rätt att reklamera, se avsnitt 9 nedan.

4. Fika Club

4.1 Du kan växla dina poäng till gåvor eller andra erbjudanden i Fika Club.

4.2 Poäng som du har använt för att erhålla gåvor eller andra erbjudanden kan inte växlas tillbaka till poäng eller bytas till andra gåvor eller erbjudanden i Fika Club.

4.3 Du kan endast ta del av gåvor eller erbjudanden i Fika Club under perioden då de finns tillgängliga i Tjänsten. Om du inte utnyttjar ett erbjudande under denna period går det således inte ta del av det vid ett senare tillfälle.

4.4 Utbudet av gåvor och erbjudande i Fika Club kan förändras och variera för olika medlemmar.

5. Priser

5.1 Det är gratis att bli medlem i Tjänsten. Däremot kan din mobil- eller internetoperatör ta ut avgifter när du använder Tjänsten via Appen, och din bank kan ta ut avgifter för den betaltjänst som du använder vid köp i Appen. Därutöver kan avgifter från andra tredjeparts-banker, växlingsavgifter, växlingskostnader samt andra relaterade kostnader förekomma.

5.2 Våra priser finns listade i Appen och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

5.3 Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser i Appen.

6. Betalning:

Laddning av ditt Coffee Card och Betalning via ditt konto- och kreditkort eller medlemskap

Digitalt Coffee Card

6.1 I Appen får du tillgång till ditt eget digitala Coffee Card. Minimibeloppet anges i Appen och du kan också fråga en av våra baristor. Beloppet kan också komma att ändras.

6.2 Om du har fyllt på ett belopp på ditt digitala Coffee Card i förväg kan du använda det för att betala för våra produkter i våra coffee shops. Om du vill betala med ditt digitala Coffee Card säger du till baristan att du önskar använda detta som betalningssätt. Därefter skannar du streckkoden för ditt medlemskap i Appen, som är ansluten till ditt digitala Coffee Card. Köpesumman dras från ditt Coffee Card. Om köpet görs i en annan valuta än valutan på ditt Coffee Card kommer det debiterade beloppet att justeras i enlighet med den växlingskurs som vi vid var tid tillämpar. Om saldot på ditt Coffee Card inte är tillräckligt för köpet kommer vi att neka betalning, varpå du kommer att behöva använda ett annat betalningsmedel.

6.3 Att ladda ditt Coffee Card, eller att fylla på detta i förväg, innebär att du överför ett belopp till ditt digitala kort så att du vid ett senare tillfälle kan använda beloppet på kortet för att betala dina köp i våra coffee shops. Beloppet ska vara i samma valuta som valutan på ditt Coffee Card (om att vi inte anger annat, i vilket fall vi kommer att justera det belopp som krediteras till ditt Coffee Card i enlighet med den växlingskurs som vi vid var tid tillämpar). Överföringen är oåterkallelig och du kan inte ta ut beloppet som finns på ditt Coffee Card i kontanter eller som kontoinsättning, endast förbehållet eventuell konsumenträttslig ångerrätt (se vidare avsnitt 7). Du kan fylla på ditt digitala Coffee Card genom att ansluta ditt konto- eller kreditkort till ditt digitala Coffee Card via Appen eller genom att fylla på kortet med de betalningsmetoder som Espresso House erbjuder, och därefter välja vilket belopp du vill överföra till ditt Coffee Card. Du kan även ladda/fylla på ditt digitala Coffee Card i kassan. Säg bara till baristan i kassan att fylla på ditt digitala Coffee Card, och att du vill betala köpet med det belopp som du har laddat ditt kort med. När du laddar/fyller på ditt Coffee Card kommer du att få ett bestämt antal poäng som går att använda i Fika Club och växla till gåvor. Antalet poäng som du får i samband på påfyllning anges i Appen.

Registrera ditt konto- eller kreditkort

6.4 Du kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort ett registrerat konto- eller kreditkort i Appen. Om du väljer att ta bort din kortinformation raderas även informationen i våra system.

Skanna streckkoden för ditt medlemskap

6.5 Du kan ta del av personliga erbjudanden genom att skanna streckkoden för ditt medlemskap i Appen innan du betalar för ditt köp på våra coffee shops, och du väljer själv vilket betalningssätt du vill använda för att betala ditt köp.

Växlingskurs vid användning av Tjänsten utomlands

6.6 En växlingskurs kommer att tillämpas av oss när du betalar ditt köp med valt betalningssätt i ett land med annan valuta än valutan på ditt Coffee Card (vilket vanligtvis är valutan i det land där du först fick tillgång till ditt Coffee Card).

7. Ångerrätt och återbetalning

Coffee Card

7.1 När du fyller på ditt digitala Coffee Card i kassan i våra coffee shops är överföringen oåterkallelig. Du kommer då alltså inte att kunna återfå ditt inbetalda belopp, varken genom att föra tillbaka beloppet till ditt konto- eller kreditkort, eller genom att få ut beloppet i kontanter i våra coffee shops.

7.2 När du fyller på ditt digitala Coffee Card i Appen genom att ansluta det till ditt konto- eller kreditkort har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dag då laddningen genomfördes.

7.3 Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär på espressohouse.com inom 14 dagar från det att betalningen genomfördes. Du kan också använda dig av Konsumentverkets standardformulär vilken du finner en kopia av på vår hemsida https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

7.4 Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig. Återbetalning sker till det konto- eller kreditkort du använt vid din betalning. Beloppet återbetalas inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

7.5 Du kan endast ladda/fylla på ditt Coffee Card i ditt Coffee Cards valuta (dvs. valutan i det land där du först fick tillgång till ditt Coffee Card).

Förbeställning i Appen

7.6 I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ingen ångerrätt för beställningar avseende mat och/eller dryck via Appen. Om du har några synpunkter, vänligen se avsnittet nedan om klagomål.

7.7 För beställningar i Appen som inte avser mat och/eller dryck, har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dagen då betalningen genomfördes.

6.7 Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär på espressohouse.com inom 14 dagar från det att betalningen genomfördes. Du kan också använda dig av Konsumentverkets standardformulär, https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Återbetalning sker till det konto- eller kreditkort du använd vid din betalning. Beloppet återbetalas inom 14 dagar från den dag vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

8. Avsluta ditt medlemskap

Tjänsten

8.1 Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Tjänsten och sluta använda Tjänsten genom att kontakta oss och fylla i vårt kontaktformulär på www.espressohouse.com.

8.2 Espresso House har rätt att avsluta ditt medlemskap om du bryter mot ett eller flera avsnitt i dessa Villkor.

8.3 Om det finns pengar kvar på ditt digitala Coffee Card när ditt medlemskap avslutas ber vi dig att kontakta oss och fylla i vårt kontaktformulär på www.espressohouse.com. Du kommer då att få ett fysiskt CoffeeCard innehållandes samma belopp som fanns kvar på ditt digitala CoffeeCard när medlemskapet avslutades.

9. Reklamation

9.1 Om du tar emot en produkt som du anser att det är något fel på eller om du anser att någon av våra tjänster är felaktiga ber vi dig att så snart som möjligt meddela personalen i kassan om detta eller kontakta kundservice på nedan angivna kontaktuppgifter, se avsnitt 19. Reklamation får dock inte ske senare än tre år från det att du tagit emot varan respektive att vårt uppdrag avslutades. Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet anses du alltid ha reklamerat felet inom skälig tid. Vi rekommenderar dock att du reklamerar omgående.

9.2 Om du meddelar personalen i kassan om felet eftersträvar vi att lösa situationen på plats. Om du istället väljer att kontakta kundservice så kontaktar vi dig normalt inom några dagar efter att vi har mottagit ditt ärende.

9. Din personliga information

9.1 När du använder Tjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter på  www.espressohouse.com.

10. Din personliga information

10.1 När du använder Tjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter här.

11. Ändring av Villkoren

11.1 Espresso House förbehåller sig rätten att när som helst justera och uppdatera dessa Villkor. Du kommer att meddelas om samtliga uppdateringar som genomförs via minst en av våra informationskanaler, det vill säga via vår webbplats eller Appen. Om Tjänsten ändras på ett sätt som påverkar dina rättigheter negativt kommer vi enligt tillämplig lag att ge dig utförlig information om detta.

11.2 Ändringarna gäller antingen från det att du godkänner Villkoren (i samband med de köp som genomförs via Tjänsten), eller 30 dagar efter det att vi har informerat dig om ändringarna genom att publicera dessa på vår webbplats eller i Appen. Espresso House rekommenderar att du håller dig uppdaterad angående eventuella ändringar genom att regelbundet besöka vår webbplats: www.espressohouse.com.

12. Tekniska problem, avvikelser i våra erbjudanden och extraordinära omständigheter

12.1 Vi ansvarar inte för eventuella tekniska problem som du upplever med Tjänsten på grund av orsaker eller händelser om dessa beror på eldsvåda, översvämning, sprängning, upplopp, krig, krigsliknande händelser, orkaner, sabotage, terrorism, vandalisering, olyckor, restriktioner utfärdade av staten, nya lagar, föreläggande, strejk och andra liknade händelser. Dessa omständigheter berättigar frihet från ansvar och andra påföljder.

12.2 Espresso House kommer alltid att arbeta för att säkerställa att tekniken bakom Tjänsten och Appen fungerar väl, men Appen levereras som den är och med den kvalitet den har. Espresso House ansvarar inte för eventuella förlorade erbjudanden eller liknande händelser, som beror på tekniska problem vid användning av Tjänsten eller Appen. Om du upplever tekniska problem vid användning av Appen, se gärna ”vanliga frågor” eller kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida espressohouse.com, alternativt ta kontakt med en av våra baristor i en coffee shop.

12.3 Espresso House arbetar alltid för att säkerställa att de erbjudanden och rabatter som görs tillgängliga för dig är korrekta och uppdaterade. Vi kan dock inte garantera att samtliga erbjudanden och rabatter alltid är tillgängliga på samtliga av våra coffee shops. Vi kan inte heller garantera att samtliga erbjudanden och rabatter är korrekta och uppdaterade vid varje enskild tidpunkt. Espresso House kan inte hållas ansvariga för eventuella avvikelser mellan de erbjudanden som presenteras genom Tjänsten och tillgängligheten på dessa i våra coffee shops.

13. Immaterialrätt

13.1 Allt innehåll och material som är tillgängligt i Appen och genom våra tjänster, såsom text, filer, bilder, varumärken, logotyper, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) är skyddat av Espresso Houses eller våra affärspartners upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrätt. Du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, sälja, länka till eller överföra Innehållet utan tidigare inhämtat skriftligt tillstånd från Espresso House.

14. Systemkrav

14.1 Du ansvarar själv för att säkerställa att du har en telefon med mjukvara som gör det möjligt att använda Appen Se dessutom alltid till att ha den senaste uppdateringen på din telefon och den senaste uppdateringen av Appen.

15. Länkar

15.1 Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

16. Bedrägeri

16.1 Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp om vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av Appen.

17. Överlåtelse

17.1 Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom dem, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren.

18. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

18.1 Dessa villkor regleras av svensk lag.

18.2 Om du har klagomål eller synpunkter avseende våra produkter eller tjänster bör du i första hand kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsidawww.espressohouse.com, för att vi ska kunna lösa ditt ärende på bästa sätt.

18.3 Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), www.arn.seeller Box 174, 101 23 Stockholm, för att få ditt ärende prövat. Vi gör inget generellt åtagande om att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

18.4 Om det till följd av dessa Villkor uppkommer eventuella tvister, som inte löses genom alternativa tvistlösningsförfarande, ska det svenska rättsväsendet avgöra ärendet med Stockholms Tingsrätt som första instans, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

18.5 Om behörig domstol finner att något avsnitt eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga eller ej verkställbara, ska den punkten ändras och övriga punkter anses vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

19. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida www.espressohouse.com.