Regnbågsfonden

Vårt samarbete med Regnbågsfonden

Regnbågsfonden har funnits i 10 år med ett globalt fokus och engagemang. Genom att finansiera och stödja organisationer som strävar efter lika representation och rättigheter för regnbågsindivider i samhället, utan diskriminering, förföljelse eller till och med död, strävar de efter visionen där alla i hela världen fritt kan vara den de är och vill vara.

Några av de projekt som för närvarande genomförs av Regnbågsfonden inkluderar "Nödhjälp till Turkiet", "IraQueer", "Juridiskt stöd i Polen" och "Refugee Trans Initiative" i Kenya. Dessa projekt syftar alla till att hjälpa varje individ att leva sitt liv på sina egna villkor.

Rainbow Foundation projects

Regnbågsfonden är helt beroende av samarbeten och ekonomiskt stöd, både för att dela information och kunskap och för att upprätthålla organisationen. Båda aspekterna känns avgörande för oss, och vi är glada över att kunna bidra till detta viktiga arbete. Förutom att ge ett årligt betydande ekonomiskt stöd upprätthåller vi en nära dialog med Regnbågsfonden för att hitta sätt och möjligheter att sprida medvetenhet om stiftelsen och de orättvisor som finns i världen, eftersom vi alla måste samarbeta för att bekämpa dem!

Our Collaboration with Rainbow Foundation