Situationen i världen och i vårt närområde med anledning av utbrottet av coronaviruset påverkar var och en av oss på olika sätt. Detta tar vi på största allvar, där det absolut viktigaste för oss är att värna om våra medarbetare och gästers hälsa samt samarbeta med övriga samhället för att förhindra fortsatt spridning.

Vi följer noga utvecklingen i varje land där vi verkar och följer de uppdateringar och riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten här i Sverige. Vi är också i nära dialog med vår branschorganisation, Visita. Parallellt förbereder vi oss för om situationen trappas upp ytterligare och om det skulle komma nya direktiv från myndigheterna, alltid med fokus på hälsa och säkerhet som första prioritering.

Vi har sedan utbrottets start intensifierat våra hygienrutiner och har ett starkt fokus på hög frekvens av rengöring av kontaktytorna i våra coffee shops, detta följs även upp noggrant. I dagsläget håller vi öppet som vanligt och vill som alltid ge våra gäster bästa möjliga service. För den som önskar går det på flertalet av våra coffee shops att göra en förbeställning i vår app så att man enkelt kan hämta upp. Vi fortsätter följa utvecklingen noggrant och kommer uppdatera här med ny information.