Idag lanserar Espresso House www.tomorrowfriendly.com, en hub för allt hållbarhetsarbete Espresso House ägnar sig åt.

På Espresso House är hållbarhet högprioriterat och precis som många andra vill vi bidra till en hållbar framtid. Att vara en ansvarsfull arbetsgivare, inte minst inom hållbarhet, är en driftkraft inom Espresso House och vi förbättrar ständigt verksamheten i syfte att säkerställa att vi bidrar till en miljövänlig morgondag. Vi är ödmjuka inför att det finns mycket vi kan göra, men med Tomorrow Friendly hoppas vi att nyfikna ser att Espresso House är på rätt väg och att vi redan idag gör saker rätt, saker vi är stolta över och som vi hoppas kan inspirerar andra.

Vi förstår att hållbarhetsinformation ibland kan vara överväldigande och svårnavigerad, speciellt på företagssidor, och mot den bakgrunden valde vi att ompaketera informationen om vårt gedigna hållbarhetsarbete. Vi har gjort den mer överskådligt för alla som är intresserade av hur Espresso House arbetar och hur hållbarhet genomsyrar verksamheten.