Espresso House Group har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2021, där ett antal av företagets prioriterade aktiviteter inom hållbarhet presenteras. Trots att pandemin gjorde 2021 till ännu ett märkligt och oförutsägbart år inom branschen har Espresso House Group lyckats vidta en rad konkreta åtgärder med fokus på tre områden: People, Planet och Product.

– Under 2021 fortsatte pandemin att påverka våra medarbetare och vår verksamhet. Vi fick både stänga och återöppna många coffee shops på våra marknader. Därför har vårt fokus under det gångna året varit att ta hand om våra medarbetare på bästa sätt – både de som lämnat våra team, de som är nytillkomna och de som snabbt tvingats anpassa sig till förändringarna i vår dagliga verksamhet, säger Maria Flaig, Chief People Officer på Espresso House Group.

En säker arbetsmiljö

Espresso House Group är en stor arbetsgivare för unga människor med över 6 000 medarbetare. Ett av företagets största ansvar är att garantera en säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Under 2021 vidtog företaget ett flertal åtgärder för att ytterligare standardisera och harmonisera rutiner kring inskolning, utbildning, kapacitetsutveckling och arbetsmiljö. Resultatet är en ännu stabilare plattform för säker arbetsmiljö.

– Våra nya verktyg kommer att göra det enklare att genomföra säkerhetskontroller och rapportera eventuella avvikelser i våra coffee shops. Vi kommer också att fortsätta skapa bättre vilo- och rastutrymmen för att stärka den fysiska arbetsmiljön i våra coffee shops, säger Maria Flaig.

Beräkning av klimatavtryck

Under 2021 började Espresso House Group kartlägga sitt nuvarande klimatavtryck enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), en standard för att beräkna växthusgaser som uppstår direkt och indirekt som ett resultat av verksamheten. Kartläggningen kommer att leda till en rad beslut och åtgärder under 2022 för att minska företagets koldioxidutsläpp.

 Samhällsansvar

Initiativet CupTogether var startskottet för Espresso House Groups långsiktiga engagemang för att bryta tabun och bekämpa ensamhet på alla sina fem marknader. Inför julen skänkte Espresso House 1 krona för varje såld kopp bryggkaffe till lokala organisationer som arbetar för att förebygga och minska ensamhet i samhället.

– Vi är tacksamma att Espresso House har valt att nationellt lyfta och stötta de frågor vi arbetar med. I och med gåvan till Maskrosbarn kan fler barn få stöd av trygga vuxna, en gemenskap och möjlighet att bara vara barn, säger Marlene Lundli, insamlingsansvarig på Maskrosbarn.

Växtbaserade alternativ

Espresso House Group har som mål att 50 % av menyn ska vara tillgänglig som växtbaserad. I slutet av 2021 hade företaget fler växtbaserade alternativ än någonsin på menyn – 48 % i genomsnitt för samtliga länder.

– Vi ser en stadigt ökande efterfrågan på växtbaserade produkter på alla marknader. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra gäster alternativ i hela vårt mat- och dryckesutbud. Smak och kvalitet kommer alltid först. Vi kompromissar aldrig och hoppas att fler gäster ska prova våra växtbaserade alternativ, säger Maria Flaig.