Viktigt samarbete
Espresso House och barnrättsorganisationen Maskrosbarn inleder ett viktigt samarbete som syftar till att uppmärksamma och stötta de ca 500 000 barn i Sverige som har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Samarbetet bottnar i att ge unga möjligheten till en stabil förankring i samhället.

Den gemensamma värdegrunden ligger i tron på ungas kraft och potential att göra skillnad. Samarbetet med Maskrosbarn speglar också ambitionen om att stötta de globalt uppsatta hållbarhetsmålen för 2030.

Om projektet
Espresso House vision med projektet är att färre ungdomar ska fara illa och tillsammans med Maskrosbarn tar man konkret tag i problemet om att det idag finns barn och ungdomar i Sverige som lever i hem där minst en förälder antingen mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Espresso House möter dagligen tusentals unga människor som alla har en unik bakgrund och historia. Somliga kommer från bra förhållanden medan andra haft det svårare. Samtidigt stöttar Maskrosbarn ett 100-tal unga varje vecka i sina olika stödprogram och lyfter deras röster i samhället. Den gemensamma drivkraften är att ge unga vars bakgrund är allt annat än perfekt en plattform för utveckling och välmående.

Långsiktigt ska samarbetet leda till att fler ungdomar vågar söka stöd hos Maskrosbarn och genom det stödet bli välmående unga vuxna som kan ta ett steg ut i vuxenvärlden och arbetslivet.

Maskrosbarn och Espresso House kommer under konceptet ”En kopp som räknas” hålla öppna föreläsningar på utvalda caféer runt om i landet i syfte att sprida kunskap och inspiration till allmänheten. Året kommer att avslutas med en insamling som oavkortat går till Maskrosbarns verksamhet.

Gör som vi, stötta Maskrosbarn och sprid ordet. Tillsammans gör vi skillnad!