Espresso House Groups hållbarhetsrapport för 2020 finns tillgänglig på tomorrowfriendly.com. 2020 har dominerats av pandemin och dess effekter och första prioritet har varit säkerheten och välbefinnandet för medarbetare och gäster på de marknader där Espresso House Group verkar. För att förenkla för gästerna under pandemin stärkte företaget under året sina digitala försäljningskanaler.

Precis som för de flesta företag inom samma bransch påverkade pandemin Espresso House Group kraftigt under 2020. Nya förutsättningar ledde till att företaget genomförde stora förändringar i verksamheten med fokus på en säker arbetsmiljö för de anställda och att säkra så många jobb inom företaget som var möjligt.

  • Vårt viktigaste mål är och var att ta hand om våra medarbetare och våra gäster så bra som vi bara har kan under denna svåra tid. När vi insåg att vi var på väg in i en storskalig pandemi, var vi tvungna att omstrukturera vår verksamhet och fatta några tuffa beslut med att minska antalet anställda, och detta inom loppet av ganska kort tid, säger Maria Flaig, Chief People Officer, Espresso House Group.

Espresso House Group har verksamhet i fem länder där covid-19 hanterades olika av myndigheterna. Detta innebar att företaget fick navigera i olika regulatoriska landskap för att förstå hur man skulle arbeta lokalt under de nya omständigheterna.

För gästerna har företaget fokuserat på säkra besök i shoparna samt infört digitala försäljningskanaler för att förstärka take away-erbjudande, snabblansera förbeställning på tre marknader och lansera en prenumerationstjänst för kaffe

  • Vi blev tvungna att tänka utanför boxen och lanserade tjänster i vår app med syfte att förenkla för våra gäster under pandemin. I appen är betalningen redan klar och våra gäster kan enkelt hämta upp sin mat och dryck i våra shopar och undvika onödig kontakt. De digitala tjänsterna har mottagits väl och kompletterar vår traditionella affärsmodell, säger Maria Flaig.

Espresso House Group har en tradition att hjälpa och stödja lokala samhällen och föreningar. 2020 visade de anställda sitt stöd genom att donera produkter till personal på sjukhus och organisationer som arbetat hårt för att bekämpa Covid. Andra initiativ var donationer av överblivna matlager och kaffe till föreningar, med syfte att både stötta lokalt och för att minska matsvinnet.

I Colombia och i samarbete med en lokal partner, startade företaget en ”Farmer Field School” för att stödja lokala kaffebönder. Skolan möjliggör undervisning och kunskapsutbyte om kaffeproduktion kopplat till hållbara jordbruksmetoder och drift. Deltagarna har träffats både i fysiska och virtuella klassrum och totalt har 206 bönder deltagit i projektet som kommer att fortsätta under 2021.

  • Det senaste året har inneburit en hel del utmaningar och hårt arbete, men det har också visat en fantastisk kämpaglöd hos våra medarbetare för att stödja varandra, våra gäster och vårt varumärke, säger Maria Flaig.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lovisa Ernestam, pressansvarig, Espresso House Group
media@espressohouse.se
Telefon:+46 704 84 94 58