Integritetspolicy My Espresso House

Senast uppdaterad: 2019-05-13

Ändringshistorik

Maj 2019: Uppdatering med anledning av lansering av ny funktionalitet, möjlighet till att förbeställa mat och dryck i utvalda coffee shops. Din fortsatta användning av våra tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Policyn.

 Sammanfattning

 • Denna Integritetspolicy förklarar vår hantering av dina personuppgifter när vi som del av vårt lojalitetsprogram My Espresso House tillhandahåller personliga erbjudanden och rabatter på utvalda produkter via vår mobilapp eller medlemmens valda betalningssätt (”Tjänsten”).
 • Tjänsten tillhandahålls av EH Group AB, ett bolag bildat i enlighet med rådande lagstiftning i Sverige vars huvudkontor finns på följande adress: Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige.
 • Dina personliga erbjudanden baseras på din köphistorik och de val du gör när du utnyttjar erbjudanden i våra coffee shops.
 • Vissa av Tjänstens funktioner, såsom platsbaserade erbjudanden, kräver att du delar med dig av ytterligare uppgifter om dig själv såsom dina positioneringsdata. Denna funktion är avaktiverad som standard när du installerar appen, men du kan aktivera den genom att ge ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och avaktivera platsbaserade erbjudanden.
 • Vårt lojalitetsprogram är tillgängligt för alla som är minst 13 år gamla. Om du är under 18 år måste du dock ha förälders eller vårdnadshavares godkännande för att använda Tjänsten.
 • Eftersom vi på Espresso House är del av en internationell koncern som delar vissa administrativa system kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag i koncernen i enlighet med de syften som anges i denna Policy.
 • De personuppgifter som du godkänner att dela med dig av när du registrerar dig för medlemskap samlar vi in för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du inte vill dela med dig av de personuppgifter som anges i denna Integritetspolicy kommer du inte att kunna gå med i vårt lojalitetsprogram My Espresso House, och du kommer inte att kunna använda Tjänsten.
 • Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss på privacy@espressohouse.se

—————————————————————

Privacy Policy fullständig text

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Våra principer
 3. Personuppgifter vi samlar in
 4. Hur och varför vi använder dina personuppgifter
 5. När och hur vi delar information med andra
 6. Den registrerades rättigheter
 7. Personuppgiftsskydd
 8. Lagring och bevarande av uppgifter
 9. Undantag
 10. Förändringar och uppdateringar av denna Integritetspolicy
 11. Frågor, funderingar och klagomål
 12. Ytterligare valbara tjänster

—————————————————————

1. Introduktion

My Espresso House App och Tjänsten tillhandahålls av EH Group AB, org.nr.: 556903-5578, e-post: info@espressohouse.se (”Espresso House”), ett bolag bildat i enlighet med rådande lagstiftning i Sverige vars huvudkontor finns på följande adress: Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige.

I denna integritetspolicy beskrivs våra rutiner för insamling och behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har i samband med detta. Vi på Espresso House är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar. Därför kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när vi förändrar våra rutiner eller antar nya policyer.

2. Våra principer

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din integritet genom att använda lämpliga säkerhetslösningar. Detta innebär att:

 • Vi kommer att säkerställa att vi har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter, och
 • Vi kommer att säkerställa att utomstående samarbetspartners som tillhandahåller tjänster åt oss har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats.
 • Vi kommer att respektera din integritet. Du kommer endast att få marknadsföring (via e-post, post, sms eller telefon) från oss och, om du godkänner det, från andra organisationer som vi valt med omsorg.
 • Vi kommer att vara tydliga med när du kan välja vilka utskick och tjänster du vill ta del av. Vi har exempelvis rutor som du kan klicka i om du vill ta del av marknadsföring eller klicka ur om du inte längre vill ta del av detta. Vi kan däremot komma att skicka ut information eller frågor till dig via e-post eller sms rörande ditt konto, exempelvis i form av påminnelser, varningar eller upphovsrättsförfrågningar.
 • Vi kommer endast att samla in och använda individuella personuppgifter när vi har din tillåtelse, eller när vi har berättigade affärsmässiga skäl göra att göra det, såsom att samla in tillräcklig information för att administrera medlemskap.
 • Vi kommer att vara tydliga med vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.
 • Vi kommer endast att använda personlig information för de ändamål som den ursprungligen samlades in, och vi kommer att säkerställa att informationen raderas på ett säkert sätt.

Om vi på Espresso House, eller några av våra samarbetspartners, överför någon information utanför Europeiska Unionen och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), så kommer detta endast att ske i enlighet med tillämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning.

3. Personuppgifter vi samlar in

Insamling av personuppgifter

Espresso House samlar in personuppgifter från My Espresso House-medlemmar som använder Tjänsten. Uppgifterna består dels av den information du aktivt delar med oss, dels den information som blir tillgänglig för oss genom att du använder Tjänsten.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast med oss av uppgifter till samarbetspartners inom koncernen och aktörer som anlitas för leverans av våra tjänster. Läs mer om detta i avsnitt 5.

Den enda personuppgift vi kräver att du delar med dig av när du blir medlem i vårt lojalitetsprogram för att använda Tjänsten är ditt telefonnummer. Du kan också dela med dig av ditt födelsedatum, din e-postadress, namn och profilbild i appen om du vill det.

Vi samlar också in uppgifter om hur du använder Tjänsten. Detta innebär att du när du betalar för ditt köp i våra coffee shops som medlem av vårt lojalitetsprogram så lagrar vi information om ditt köp i vår databas. Åtkomst till databasen är begränsad till anställda hos Espresso House, andra bolag inom koncernen eller i tredje part som anlitas för att underhålla databasen och analysera data i enlighet med de syften som räknas upp i avsnitt 4. Dessa uppgifter består av:

 • de produkter som du köper i våra coffee shops,
 • det belopp du handlar för,
 • den coffee shop där köpet görs,
 • vid vilken tidpunkt köpet genomförs, och
 • vilka erbjudanden som utnyttjas.

När du använder Tjänsten har du också möjlighet att aktivera platsbaserade erbjudanden. Du hittar mer information om detta i avsnitt 12.

Din kommunikation med Espresso House

Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller någon annan form av kommunikationskanal, kan vi komma att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och andra personliga uppgifter som du delar med dig av i meddelandet) för att använda denna vid hantering av ditt ärende, för att kunna meddela dig om publiceringar och andra tjänster, eller för att kunna kunna hantera dina eventuella klagomål, frågor, önskemål och liknande. Om du vill att Espresso House ”raderar” dina personuppgifter eller låter bli att kontakta dig, vänligen kontakta oss på privacy@espressohouse.se.

Notera: Om du inte vill att Espresso House kontaktar dig på en viss e-postadress, kommer vi att lagra den e-postadressen på vår lista över ”skicka inte till” för att uppfylla ditt önskemål om att inte bli kontaktad av oss.

4. Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi använder den information som vi samlar in om våra kunder och användare av fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personliga tjänster och erbjudanden skräddarsydda efter enskilda användare,
 • för att kommunicera, inklusive reklam, med våra användare, och
 • för att marknadsföra våra tjänster.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, konsekventare och personligare upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som har utformats för att förhindra att vissa data ska kunna kombineras.

Espresso House använder främst dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten. Nedan hittar du en lista på deländamål så att du får en bättre och tydligare uppfattning om varför vi behandlar din personuppgifter.

Köp i butik eller genom förbeställning:

Verifiering av ditt konto: Vi ber dig att ange ditt mobilnummer för att kunna ansluta ditt medlemskonto till din mobiltelefon. Den här informationen lagras för att säkerställa att dina personliga erbjudanden, samt ditt stämplingskort och din rabatt på 10 % som du får genom ditt digitala Coffee Card, är tillgängliga för dig personligen på din mobiltelefon. När du registrerar dig för ett medlemskap med My Espresso House har du också möjlighet att ange din e-postadress. Genom att registrera din e-postadress kommer du att kunna verifiera ditt medlemskap via din e-post, vilket innebär att du kan komma åt ditt medlemskonto om du skaffar en ny mobiltelefon.

Aktivera funktioner som är baserade på din personliga kod, ditt student ID eller ditt födelsedatum: För att aktivera studenterbjudanden måste du ange din personliga kod/ditt student ID. Vi kommer att använda denna information för att kommunicera med Mecenat för att bekräfta att du är registrerad som student. Din personliga kod/ditt student ID kommer inte att lagras på våra servrar, utan vi kommer endast att vidarebefordra informationen med kryptering till Mecenat så att de kan verifiera om du är student eller inte.

Via Tjänsten kan du också välja att ange ditt födelsedatum för att få en gåva från oss på din födelsedag.

Bjuda in en vän: Du kan skicka en inbjudan till någon du känner, som inte är medlem, och som tack för att du bjuder in fler till My Espresso House-familjen får du en gåva! Du gör detta genom att ange mobilnumret till den person du önskar bjuda in. Personen kommer därefter att få ett sms med en inbjudan. Om personen blir medlem via din inbjudan kommer en gåva att skickas till ditt medlemskonto. Notera att mobilnumret som tillhör personen du skickade inbjudan till kommer att raderas om personen tackar nej till inbjudan eller om personen inte har svarat på inbjudan inom tre (3) dagar.

Tillhandahållande av personliga erbjudanden: När du använder Tjänsten för att köpa produkter i våra coffee shops lagras information om ditt köp (enligt de punkter som anges i avsnitt 3 ovan) i en av våra databaser. Denna information analyseras och utvärderas för att vi ska kunna veta vilka produkter du kan vara intresserad av. Med hjälp av dessa uppgifter placeras din My Espresso House-profil i ett särskilt segment som överensstämmer med ditt köpbeteende. Vi kommer då att kunna erbjuda dig personliga erbjudanden som baseras på vilket segment du befinner dig i, det vill säga på vilka produkter som du gillar.

Statistik och serviceförbättringKöphistoriken som angavs i avsnitt 3 ovan hjälper oss också att förbättra Tjänsten. Uppgifterna som samlas in om dina köp hjälper oss att undersöka vilka produkter som är populära, vid vilken tidpunkt vissa produkter tar slut hos våra coffee shops, vilka erbjudanden som uppskattas och används mest av våra medlemmar osv. Vi använder information vi har om dig såsom vilken ålderskategori du tillhör för att förbättra och utveckla våra befintliga produkter, till exempel kan vi undersöka om ett stort antal medlemmar tycker om våra olika sorter av overnight oats för att sedan lansera en ny smak för att förbättra kundupplevelsen i våra coffee shops.

Kommunikation med dig som medlem — marknadsföring och information: Genom att ange ditt telefonnummer kan vi kontakta dig om det uppstår några problem med Tjänsten eller ditt medlemskap. På ditt medlemskonto kan du välja att lägga till din e-postadress. Om du gör detta kan vi skicka ut reklam, nyhetsbrev och information om Tjänsten så att du inte missar några erbjudanden. Det är valfritt för dig att lägga till din e-postadress, och du kan när som helst ta bort denna information från ditt konto. När informationen har tagits bort kommer den att raderas i våra system, och du kommer inte att få några fler e-postmeddelanden från oss. Du kan också välja bort att ta emot meddelanden från oss som innehåller reklam eller nyheter som inte är nödvändiga för att du ska kunna använda Tjänsten. Som beskrevs i avsnitt 3 ovan kan vi komma att spara din korrespondens med oss, samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och andra personliga uppgifter som du delar med dig av i meddelandet) för att använda denna vid hantering av ditt ärende. Din e-postadress kan också komma att användas för utskick av digitala kvitton om du aktiverar denna funktion på ditt medlemskonto.

Säkerhet: Vi använder insamlade uppgifter för att skydda våra produkter, tjänster och kunder, för att upptäcka och förhindra bedrägerier, för att lösa tvister och för att fullfölja våra avtal. Vi har också möjlighet att blockera leverans av meddelanden eller att ta bort innehåll om det strider mot våra villkor.

Tillhandahållande av platsbaserade erbjudanden – frivilligt: Du väljer själv om du vill tillåta att platsbaserade erbjudanden skickas till dig.  Genom att aktivera denna tilläggstjänst tillåter du oss att se och registrera var din mobiltelefon befinner sig. Med hjälp av denna information kommer vi att kunna erbjuda dig specifika rabatter som baseras på din nuvarande plats. Läs vidare om detta i avsnitt 12 nedan för mer information om denna tilläggstjänst, och hur du kan ge oss ditt samtycke till att aktivera denna funktion.

Andra ändamål: Om vi avser att använda personuppgifter på något sätt som inte överensstämmer med denna Integritetspolicy, kommer du att bli informerad om denna användning innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. I vissa fall kan vi be om ditt godkännande efter insamlingen, men det ska då ske innan vi börjar behandla uppgifterna.

5. När och hur vi delar information med andra

Vi lämnar ut din personuppgifter när det är nödvändigt för oss att genomföra en transaktion, för att tillhandahålla ett erbjudande som du har utnyttjat eller när vi har ditt samtycke.

När du skriver in dina kortuppgifter för att ladda ditt digitala Coffee Card kommer vi att lämna ut betalningsuppgifter till banker och andra företag som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägerier och minska kreditrisken.

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsten kan vi komma att lämna ut din information till våra koncernbolag och samarbetspartners (det vill säga företag som tillhandahåller kundtjänst eller hjälper oss att skydda och säkra våra system) som har fått i uppgift av oss att behandla dina uppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner, denna Integritetspolicy och andra tillämpliga integritets- och säkerhetsbestämmelser.

Vi kan också komma att lämna ut din personliga information till tredje part om vi anser att tillgång, användning, bevarande eller utlämning av sådan information är nödvändig för att:

 • följa domstolsbeslut eller annan juridisk skyldighet,
 • upprätthålla eller tillämpa våra Allmänna Villkor och/eller andra avtal, och
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Espresso House, dess franchisetagare eller andra.

6. Dina rättigheter

Allmän information

Espresso House följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet innefattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen), och du har rätt att begära åtkomst till en kopia av dina personuppgifter, rättelse av dina uppgifter och i vissa fall radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära begränsningar och att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter, även om vi har legitima skäl att göra det,
 • Du har rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Om behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till en annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter antingen baseras på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kommer att få rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad om du begär detta via privacy@espressohouse.se. Om vi inte kan ge dig tillgång till dina uppgifter inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum för när vi kan tillhandahålla informationen. Om sådan tillgång nekas kommer vi att förklara för dig varför den nekas.

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det i samarbete med våra koncernbolag i syfte att erbjuda dig de produkter och tjänster som du använder och som du har beställt, att bedriva vår verksamhet, att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, att skydda våra system och kunder eller att uppfylla de berättigade intressen som beskrevs utförligt i avsnitten ”Hur och varför vi använder dina personuppgifter” och ”När och hur vi delar information med andra” ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, vilka beskrivs i avsnittet ”Lagring och bevarande av uppgifter”.

I vilken utsträckning använder vi automatiskt individuellt beslutsfattande (inklusive profilering)?

Som regel fattar vi inte besluts som bygger på automatiserad behandling och profilering om det får juridiska konsekvenser för dig enligt definitionen i artikel 22 GDPR. Om vi i framtiden skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall kommer vi att informera dig om detta separat och begära ditt samtycke för en sådan ny användning av dina personuppgifter, i den utsträckning som krävs av lagstiftningen.

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i Europeiska Unionens Dataskyddsförordning (GDPR)

 1. Din rätt att invända som sker på grund av att vi behandlar uppgifter baserade på våra legitima intressen.
  Du har rätt att när som helst invända, av skäl som är kopplade till din speciella situation, mot vår behandling av dina personuppgifter som bygger på artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda vår berättigade intressen), vilket innefattar profilering som baseras på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR. Om du framför en invändning kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa att våra legitima intressen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 2. Din rätt att invända mot behandling av uppgifter för marknadsföringssyften.
  I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla direktmarknadsföring i marknadsföringssyfte. Du har rätt att när som helst invända mot att vi behandlar personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, vilket innefattar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana syften. Det finns inga formella krav rörande invändningar, men där det är möjligt ber vi dig att kontakta oss på privacy@espressohouse.se.

Notera: Om du inte vill att Espresso House kontaktar dig på en viss e-postadress, kommer vi att lagra den e-postadressen på vår lista över ”skicka inte till” för att uppfylla ditt önskemål om att inte bli kontaktad av oss.

7. Säkerhetsåtgärder gällande din information

För att kunna skydda din integritet och den personliga information som du delar med dig av genom att använda Tjänsten vidtar vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt våra säkerhetssystem.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver ta del av informationen för att tillhandahålla dig erbjudanden eller tjänster. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthållandet av integritet och säkerhet gällande din information.

Vi åtar oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas skyldigheter gällande din integritet.

8. Lagring och bevarande av uppgifter

Personuppgifter som hanteras av Espresso House lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige eller i andra länder där Espresso House, dess samarbetspartners, koncernbolag eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi samlar in enligt denna Integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i policyn och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna görs tillgängliga.

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till ett tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Espresso House lagrar dina personliga uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten, och för att uppfylla de syften som räknades upp i avsnitt 4 ovan. Olika typer av data kan komma att lagras olika länge beroende på olika kriterier.

Kriterier som avgör hur länge vi lagrar personliga uppgifter kan exempelvis vara:

Hur länge behövs personuppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänster? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra Tjänstens tekniska prestanda, att skydda våra system och att administrera affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regeln som ligger till grund för beräkning av de flesta lagringsperioder.

Är personuppgifterna av känsligt slag? I så fall är lagringsperioden vanligen kortare.

Har du som registrerad gett samtycke till en lägre lagringsperiod? I så fall lagrar vi informationen under längre tid med ditt samtycke.

Har Espresso House juridisk, avtalsenlig eller liknande skyldighet att lagra informationen? Det finns uppgifter som enligt lagar och bestämmelser måste sparas, t.ex. av bokföringsskäl, myndighetsorder som kan begära att lagrade uppgifter om er är relevanta för undersökningar eller uppgifter som måste bevaras för att lösa en eventuella tvister.

De personliga erbjudanden som vi tillhandahåller kommer att baseras på köphistorik som sträcker sig max 12 månader tillbaka.

Vi behandlar uppgifter om våra kunder upp till 24 månader efter det att kundförhållandet har avslutats, alternativt fram till den tidpunkt när kunden väljer att avsluta sitt konto hos Espresso House och/eller begär att få sina personuppgifter raderade.

För mer information om var och hur länge dina personuppgifter lagras och för mer information om dina rättigheter gällande radering och förflyttning av uppgifter, var vänlig kontakta Espresso House dataskyddsombud på: dpo@espressohouse.com

9. Exkluderat

Aggregerad data: Aggregerad data samlas in och behandlas för att följa och utvärdera användartrender gällande Tjänsten. Detta innebär att information om din köphistorik samlas in och anonymiseras på ett sätt som gör att vi inte längre kan koppla information till dig. Vi använder denna anonyma information om hur våra medlemmar använder våra tjänster för statistik, serviceförbättring och produktutveckling av Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. Sådana uppgifter kan därför komma att lagras under längre tid än personuppgifter.

Anonymisering innebär att uppgifter som tidigare personuppgifter frikopplas från allt som kan koppla dem till en individ och avskiljs från det som i framtiden kan göra det möjligt att åter koppla dessa uppgifter till en individ. När man anonymiserar data går man ett steg längre än när man använder tekniken pseudonymisering. Pseudonymisering innebär att man separerar vissa uppgifter för att göra det svårare att identifiera en individ genom uppgifterna.

Länkar från tredje part: Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som du delar med dig av till en annan användare via Tjänsten eller på annat sätt.

Barn: Espresso House samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under tretton (13) år. Om du är under tretton (13) år ber vi dig att inte skicka personliga uppgifter genom Tjänsten. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår Integritetspolicy genom att informera barnen om att aldrig lämna personuppgifter via Tjänsten utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via Tjänsten, var vänlig kontakta oss på privacy@espressohouse.se, så kommer vi att sträva efter att göra vad vi kan för att ta bort informationen från vara databaser.

10. Förändringar och uppdateringar av denna Policy

Vi kommer att uppdatera vår Integritetspolicy vid behov för att tillvarata kundsynpunkter och när det görs ändringar av Tjänsten. När denna Policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längt upp i policyn, och ändringarna beskrivs på sidan Ändringshistorik. Om det sker större ändringar av innehållet i policyn eller hur Espresso House använder dina personuppgifter, kommer du att meddelas via vår webbplats eller via e-post innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning där detta krävs enligt lag. Läs gärna denna Integritetspolicy då och då för att hålla dig informerad om hur Espresso House skyddar dina personuppgifter och integritet.

11. Frågor, funderingar eller klagomål

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy och våra säkerhetsmetoder, var vänlig kontakta vårt privacy team på:

Privacy Officer
Espresso House Group
Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Sweden
privacy@espressohouse.com
+46105101000

Du är även välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på:

12. Ytterligare valbara tjänster

Platsbaserade erbjudanden

Som nämndes i avsnitt 4 väljer du själv om du vill aktivera erbjudanden som baseras på dina positioneringsdata. Genom att aktivera denna tilläggstjänst ger du oss ditt samtycke till att se och registrera var din mobiltelefon befinner sig. Med hjälp av denna information kommer vi att kunna erbjuda dig specifika rabatter som baseras på din nuvarande plats, exempelvis om du befinner dig nära en coffee shop med rabatter som är begränsade till denna coffee shop.

Denna tilläggstjänst är avaktiverad som standard när du skapar ett medlemskonto med My Espresso House. Detta innebär att Espresso House inte kan spåra din telefon fram till dess att du aktivt väljer att aktivera denna tjänst och ge oss ditt samtycke.

Om du aktiverar funktionen kommer din platshistorik att lagras i våra system i max trettio (30) dagar så att vi kan tillhandahålla relevanta erbjudanden som är baserade på din nuvarande plats.

Du kan när som helst gå in på Inställningar för att avaktivera tjänsten platsbaserade erbjudanden. När du avaktiverar tjänsten kommer Espresso House omedelbart att radera information om din nuvarande plats samt all platshistorik som kan ha lagrats i vår databas fram till dess att tjänsten avaktiveras. Vi får då inte tillgång till din platsinformation om du inte aktivt väljer att aktivera tilläggstjänsten på nytt.

Förbeställning (Pre-Order)

Genom att använda funktionen förbeställning av mat och dryck är du medveten om att vi behandlar din platsdata när du söker efter en coffee shop nära dig, dina betalkortsuppgifter eller får åtkomst till ditt Swish-konto. Vi behandlar dessa ytterligare uppgifter om dig för att på din begäran tillhandahålla dig tilläggsfunktionen förbeställning och avhämtning av mat och dryck vid utvalda coffee shops.

För att se mer om vilka villkor som gäller för förbeställning, se våra allmänna villkor för My Espresso House.

——————

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Policyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Policyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.