Allmänna Villkor för My Espresso House

Ändringshistorik

Maj, 2019: Uppdatering i villkor med anledning av tillägget att förbeställa I appen.

Sammanfattning

 • Dessa Allmänna Villkor förklarar hur vårt lojalitetsprogram My Espresso House fungerar. My Espresso House är en tjänst vi erbjuder våra registrerade medlemmar via vår app eller via medlemmens valda betalningssätt (”Tjänsten”).
 • Tjänsten tillhandahålls av EH Group AB, ett bolag bildat i enlighet med rådande lagstiftning i Sverige vars huvudkontor finns på följande adress: Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige.
 • Våra erbjudanden styrs av tillgången och kan komma att ändras när som helst utan särskilt meddelande.
 • Dina personliga erbjudanden baseras på din köphistorik och de val du gör när du utnyttjar erbjudanden i våra coffee shops.
 • För att ansluta dig till vårt lojalitetsprogram måste du vara 18 år gammal. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller vårdnadshavares godkännande för att gå med i vårt lojalitetsprogram.
 • Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på [support@espressohouse.com].

Senast ändrad: 2019-05-13

Allmänna Villkor fullständig text

Senaste ändrad: 2019-05-13

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Lojalitetsprogrammet My Espresso House — tjänsten
 3. Digitalt Coffee Card
 4. Betalning och påfyllning av ditt konto
 5. Förbeställning
 6. Din personliga information och hur aggregerad data används
 7. Erbjudanden och rabatter
 8. Avsluta ditt medlemskap
 9. Ändring av Villkoren
 10. Extraordinära omständigheter
 11. Immaterialrätt
 12. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna Villkor (”Villkor”) gäller när vi, EH Group AB, org.nr.: 556903-5578, Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige, e-post: info@espressohouse.se (”Espresso House”), tillhandahåller personliga erbjudanden och rabatter till våra kunder som del av vårt lojalitetsprogram My Espresso House via vår app eller via medlemmens valda betalningssätt (”Tjänsten”).

1.2 För att ansluta dig till vårt lojalitetsprogram måste du vara 18 år gammal. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller vårdnadshavares godkännande för att gå med i vårt lojalitetsprogram. Medlemskapet är personligt och du får endast ha ett medlemskap åt gången. Juridiska personer kan inte bli medlemmar.

1.3 Du får tillgång till vårt lojalitetsprogram, och därmed Tjänsten, genom att antingen skapa ett konto och bli medlem via My Espresso House App eller genom att registrera ditt kredit- eller kontokort på ditt medlemskonto.

1.4 Genom att ansluta dig till vårt lojalitetsprogram godkänner du våra Villkor.

2.      Lojalitetsprogrammet My Espresso House – Tjänsten

2.1 Som medlem i vårt lojalitetsprogram har du genom Tjänsten möjlighet att ta del av personliga erbjudanden som kommer att baseras på din tidigare köphistorik i våra coffee shops. Du kan utnyttja dessa erbjudanden genom att först aktivera erbjudandet i appen för att sedan betala med ditt digitala Coffee Card i någon av våra coffee shops genom att skanna streckkoden för ditt medlemskap innan du betalar, eller genom att betala med ditt registrerade konto- eller kreditkort. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för information om vad vår behandling av din tidigare köphistorik innebär för din integritet och vilka rättigheter du har i samband med detta, samt hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter används.

2.2 Med köphistorik avses:
– de produkter som du köper i våra coffee shops,
– det belopp du handlar för,
– den coffee shop där köpet görs
– vid vilken tidpunkt köpet genomförs, och
– vilka erbjudanden som utnyttjas

2.3 För att kunna använda vår Tjänst kommer vi att be dig att ange ditt mobilnummer. Vi kommer att använda denna information för att koppla ditt medlemskonto till din mobiltelefon, för att du ska kunna ta del av dina personliga erbjudanden och rabatter. Du har också möjlighet att ange din e-postadress. Genom att registrera din e-postadress kommer du att kunna verifiera ditt medlemskap via din e-post, vilket innebär att du kan komma åt ditt medlemskonto om du skaffar en ny mobiltelefon.

2.4 Information om dina köp kommer att registreras i vårt system och användas för att analysera ditt köpbeteende och dina val. Vi kommer att använda denna information för att skapa personliga erbjudanden som baseras på vilka produkter och erbjudanden som du tar del av.

2.5 Du väljer själv om du vill tillåta att vi skickar pushnotiser till dig med information om vilka erbjudanden som finns tillgängliga för dig. Genom att aktivera pushnotiser ger du oss tillåtelse att skicka meddelanden med aktuella erbjudanden till dig.

2.6 Du väljer själv om du vill aktivera erbjudanden som baseras på dina positioneringsdata. Genom att aktivera denna tilläggstjänst tillåter du oss att se och registrera var din mobiltelefon befinner sig. Med hjälp av denna information kommer vi att kunna erbjuda dig specifika rabatter som baseras på din nuvarande plats. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för information om vad vår behandling av dina positioneringsdata innebär för din integritet och vilka rättigheter du har i samband med detta, samt hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter används.

3.      Digitalt Coffee Card – rabatt

3.1     När du registrerar dig för ett medlemskap med My Espresso House får du tillgång till ditt eget digitala Coffee Card. Du kan ladda ditt Coffee Card i förväg eller fylla på kortet med valfritt belopp, minimibeloppet är på 300 SEK.

3.2 Om du har fyllt på ett belopp på ditt digitala Coffee Card i förväg kan du betala med det i våra coffee shops. När du betalar med beloppet som finns på ditt Coffee Card får du 10 % rabatt på mat och dryck, med förbehåll för de begränsningar som anges i avsnitt 3.3 nedan. Om du vill betala med ditt digitala Coffee Card säger du till baristan att du önskar använda detta som betalningssätt. Därefter skannar du streckkoden för ditt medlemskap i din app, som är ansluten till ditt digitala Coffee Card.

3.3 Rabatten på 10 % gäller på ordinarie priser och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller menyer, såsom frukostmenyen. Produkter som inte är mat- eller dryckesvaror, såsom våra kaffekvarnar (till exempel Wilfa och Hario) och tillbehör (till exempel Chemex och Aeropress) omfattas inte av rabatter. Det finns även vissa undantag vad gäller rabatter för vårt sortiment av kaffe- och teprodukter, vilket du får information om innan du genomför ditt köp.

3.4 Om du vill få tillgång till Coffee Card-rabatter och erbjudanden utan att bli medlem finns det möjlighet at skaffa ett fysiskt Coffee Card i våra coffee shops. När du använder detta kort samlas inga personuppgifter om dina köp in, och kortet ansluts inte heller till vårt lojalitetsprogram.

4. Betalning: Laddning av ditt Coffee Card och Betalning via ditt medlemskap


Allmänt

4.1 Det är helt gratis att bli medlem i vårt lojalitetsprogram. Däremot kan din mobil- eller internetoperatör ta ut en avgift när du använder Tjänsten via appen, och din bank kan ta ut en avgift för kortbetalningar.

4.2 För att utnyttja personliga erbjudanden eller rabatter måste du antigen betala ditt köp med beloppet som finns på ditt påfylla digitala Coffee Card eller skanna streckkoden för ditt medlemskap (synlig i appen) innan du betalar, eller betala med det konto-eller kreditkort som är anslutet till ditt medlemskonto.

4.3 Om du väljer att betala med ditt digital Coffee Card måste kortet vara laddat med det belopp som krävs för att betala köpet.

Ladda ditt digitala Coffee Card

4.4 Att ladda ditt Coffee Card, eller att fylla på detta i förväg, innebär att du överför ett belopp till ditt digitala kort så att du vid ett senare tillfälle kan använda beloppet på kortet för att betala dina köp i våra coffee shops. Du kan fylla på ditt digitala Coffee Card genom att ansluta ditt konto- eller kreditkort till ditt digitala Coffee Card via vår app, och därefter välja vilket belopp du vill överföra till ditt Coffee Card. Du kan även ladda/fylla på ditt digitala Coffee Card i kassan. Säg bara till baristan i kassan att fylla på ditt digitala Coffee Card, och att du vill betala köpet med det belopp som du har laddat ditt kort med.

4.5 När du fyller på ditt Coffee Card i kassan i våra coffee shops är överföringen oåterkallelig. Du kommer inte att kunna återfå ditt inbetalda belopp, varken genom att föra tillbaka beloppet till ditt konto- eller kreditkort, eller genom att få ut beloppet i kontanter i våra coffee shops.

4.6 När du fyller på ditt Coffee Card genom att ansluta det till ditt konto- eller kreditkort är överföringen av beloppet oåterkalleligt efter 14 dagar. Om du av någon anledning skulle ändra dig angående överföringen ber vi dig därför att kontakta oss på support@espressohouse.se inom 14 dagar från det att överföringen genomfördes och be oss att återbetala beloppet till ditt konto- eller kreditkort. Du kan endast få det belopp som du i förväg har överfört till ditt Coffee Card återbetalat om du inte har utnyttjat detta. Du kan inte få beloppet återbetalat efter 14 dagar eller om du har använt delar av det belopp som du har betalat in i förväg eller laddat ditt kort med, varken genom att föra tillbaka beloppet till ditt konto- eller kreditkort, eller genom att få ut beloppet i kontanter i våra coffee shops.

4.7 Du kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort ett anslutet konto-eller kreditkort i appen. Om du väljer att ta bort din kortinformation raderas även informationen i våra system.

4.8 Ditt Coffee Card måste fyllas på med ett minimibelopp på 300 SEK/NOK/DKK eller 30 €. Minimibeloppet kan komma att ändras.

Registrera ditt konto- eller kreditkort

4.9 Du kan registrera ditt konto- eller kreditkort i våra coffee shops och ansluta kortet till ditt medlemskap. Du får då tillgång till fördelarna med vårt lojalitetsprogram utan att använda My Espresso House App. Du kan göra detta genom att antingen:
a) bli medlem i kassan i våra coffee shops, godkänna våra Villkor och Integritetspolicy samt registrera och ansluta ditt konto- eller kreditkort till ditt medlemskonto eller
b) bekräfta att du är medlem sedan tidigare genom att skanna streckoden för ditt medlemskap i My Espresso House App samt be baristan i kassan att registrera ditt personliga konto- eller kreditkort på ditt medlemskonto.

4.10 När du registrerar ditt konto- eller kreditkort, och ansluter kortet till ditt medlemskonto, ber vi dig att uppge ditt telefonummer om du inte redan gjorde detta när du skapade ett konto via My Espresso House App. När du har registrerat och anslutit ditt kort till ditt medlemskonto skickar vi ett sms till dig där du måste bekräfta registreringen av ditt konto- eller kreditkort. Sms:et kommer även att innehålla en länk till dessa Villkor samt vår Integritetspolicy. Genom att bekräfta registreringen godkänner du dessa Villkor samt vår Integritetspolicy.

Skanna streckkoden för ditt medlemskap

4.11 Du kan ta del av personliga erbjudanden genom att skanna streckkoden för ditt medlemskap i appen innan du betalar för ditt köp på våra coffee shops, och du väljer själv vilket betalningssätt du vill använda för att betala ditt köp.

Växelkurs vid användning av Tjänsten utomlands

4.12 Tjänsten kan användas på Espresso House:s coffee shops som är anslutna till lojalitetsprogrammet. För information om hur tillgängligheten ser ut internationellt, vänligen se information på vår webbplats.

4.13 Aktuell växlingskurs vid köptillfället kommer att tillämpas när du betalar ditt köp med valt betalningsätt i ett land med annan valuta än den som användes när du laddade ditt medlemskonto. Avvikelser kan förekomma mellan olika växlingskurser, men Espresso House debiterar aldrig dig mer för en produkt som du har köpt i lokal valuta än vad den faktiska kostande är i den coffee shop där köpet görs.

5. Förbeställning

5.1 I appen har du möjlighet att förbeställa mat och dryck från en coffee shop nära dig.

Lägga en beställning

5.2 När du lägger en beställning kan du ange din plats, då är det möjligt för oss för att visa vilka coffee shops som finns nära dig. Du kan även behöva ge oss ytterligare information så som betalkortsuppgifter eller åtkomst till ditt Swish-konto, beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Du garanterar härmed att all sådan information är riktig och säkerställer att informationen hålls uppdaterad.

5.3 Vänligen se vår integritetspolicy för information angående vår behandling av din platsinformation och betalningsinformation.

5.4 När du lägger en beställning kommer du att bli erbjuden ett val av vilka coffee shops där du kan hämta din beställning. Vi kommer att visa vilka coffee shops som är nära dig och vilka coffee shops som du vanligen besöker. Efter att ha valt vilken coffee shop du vill hämta din beställning hos, kan du lägga beställningen från vår meny. Du kommer att få en notis om hur lång tid det tar för beställningen att bli klar och är redo för upphämtning.

5.5 När du lägger en beställning via appen, ingår du ett bindande avtal att köpa produkten till utsatt pris vid tiden för beställningen.

Pris och betalning

5.6 Du kommer att debiteras fullt ut för dina beställda produkter när du lägger beställningen. Priserna finns listade i appen. Accepterade betalningsmetoder är: (1) Swish, (2) kreditkort, eller (3) betalning från ditt digitala Coffee Card.

5.7 Du kommer att debiteras fullt ut oavsett om du hämtar din beställning eller inte.

Prioritet och upphämtning av din beställning

5.8 Den valda coffee shopen kommer att förbereda beställningar enligt i ordningen de togs emot. Vänligen notera att den uppskattade väntetiden i appen kan förändras. Vi garanterar inte, och har inget ansvar för, att din beställning är redo när den uppskattade väntetiden är slut.

5.9 Efter att du har lagt din beställning, är du skyldig att hämta upp den från den valda coffee shopen. Espresso House har rätt att avsluta din beställning om du inte har hämtat upp den inom 20 minuter efter att beställningen lades.

Avbeställning

5.10 Du har ingen rätt till avbeställning, retur eller ångerrätt efter att din beställning är lagd för mat och dryck via appen, i enlighet med undantagen för ångerrätt i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Om du har några synpunkter angående tjänsten, vänligen se avsnitt nedan om klagomål.

Problem med din beställning

5.11 Om det är något problem med din beställning, vänligen kontakta baristan i din valda coffee shop. Om du inte har möjlighet till det kan du även kontakta vår support på support@espressohouse.com

6. Din personliga information och hur aggregerad data används

6.1 Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du att den information du avlämnar är korrekt och att personuppgifterna är dina egna.

6.2 När du använder Tjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för information om vad vår behandling av din personliga information innebär för din integritet och vilka rättigheter du har i samband med detta, samt hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter används.

6.3 Aggregerad data samlas in och behandlas för att följa och utvärdera användartrender avseende Tjänsten. Detta innebär att information om din köphistorik samlas in och anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan koppla informationen till dig. Vi använder denna anonyma information om hur våra medlemmar använder våra tjänster för statistik, serviceförbättring och produktutveckling av Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. Sådana uppgifter kan därför komma att lagras under längre tid än personuppgifter. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för information om vad anonymisering av personuppgifter innebär.

7. Funktioner, erbjudanden och rabatter

Allmänt

7.1 De erbjudanden och rabatter som du får ta del av genom Tjänsten är personliga och kan endast användas av dig. Detaljerad information om erbjudandena kommer att finnas i My Espresso House App eller på vår webbplats.

7.2 Våra erbjudanden styrs av tillgången och kan komma att ändras när som helst utan särskilt meddelande.

7.3 Du kan endast ta del av dina erbjudande under den period som de finns tillgängliga genom Tjänsten. Om du inte utnyttjar ett erbjudande under den period som det finns tillgängligt genom Tjänsten kommer du inte att kunna ta del av detta vid ett senare tillfälle.

7.4 De erbjudanden och rabatter som du får via ditt digitala Coffee Card är förbehållna de begränsningar som anges i avsnitt 3.2 och 3.3.

Övriga funktioner, erbjudanden and rabatter

7.5 Om du är student får du tillgång till utvalda studenterbjudanden och rabatter om du via appen kan visa upp giltig studentlegitimation.

7.6 Om du anger ditt födelsedatum i My Espresso House App får du en gåva i födelsedagspresent i appen.

7.7 När du som medlem i My Espresso House genomför ett köp på över 20 SEK, eller motsvarande belopp i annan valuta, i en av våra coffee shops kommer du att få en digital ”stämpel” på ditt medlemskonto. Du kan endast få en stämpel per timme. Nar du har samlat ihop nio (9) stämplar på ditt medlemskonto kommer du att få en gåva i form av valfri dryck i standard storlek.

Delningsfunktioner

7.7 Som medlem i My Espresso House kommer du att få tillgång till våra delningsfunktioner.

7.8 Debitera någon annans digitala Coffee Card Du kan fylla på någon annans digitala Coffee Card i vår app genom att ange betalningssätt och mobilnummer för personen vars digitala Coffee Card du önskar fylla på. Precis som med ditt eget Coffee Card är minimibeloppet vid laddning av någon annans kort 300 SEK/NOK/DKK eller 30 €.

7.9 Skicka gåvor. Du kan skicka gåvor till andra My Espresso House-medlemmar genom att ange deras mobilnummer samt välja ut en vara som du vill skicka som en gåva. Medlemmen kommer därefter att få gåvan som ett digitalt erbjudande i sin app, vilken han eller hon därefter kan ta del av i våra coffee shops. Detta gör du genom att ange mobilnumret till personen som du önskar skicka gåvan till. För att göra detta måste du ha laddat ditt digitala Coffee Card med det belopp som gåvan är värd. Vänligen notera att rabatten på 10 % endast är giltig i våra coffee shops enligt de bestämmelser som anges i avsnitt 6 och 7, och rabatten kan därför inte användas när du skickar en gåva.

7.10 Bjuda in en vän. Du kan skicka en inbjudan till någon du känner, som inte är medlem, och som tack för att du bjuder in fler till My Espresso House-familjen får du en gåva! Du gör detta genom att ange mobilnumret till den person du önskar bjuda in. Personen kommer därefter att få ett sms med en inbjudan. Om personen blir medlem via din inbjudan kommer en gåva att skickas till ditt medlemskonto.

7.11 Notera att inga telefonnummer lagras när du använder dem i vår delningsfunktion. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för mer information om vad vår behandling av din personliga information innebär för din integritet och vilka rättigheter du har i samband med detta, samt hur du kan kontrollera hur dina personuppgifter används.

Ansvarsskyldighet gällande erbjudanden och rabatter

7.12 Espresso House arbetar alltid för att säkerställa att de erbjudanden och rabatter som görs tillgängliga för dig är korrekta och uppdaterade. Vi kan dock inte garantera att samtliga erbjudanden och rabatter alltid är tillgängliga på samtliga av våra coffee shops. Vi kan inte heller garantera att samtliga erbjudanden och rabatter är korrekta och uppdaterade vid varje enskild tidpunkt. Espresso House kan inte hållas ansvariga för eventuella avvikelser mellan de erbjudanden som presenteras genom Tjänsten och tillgängligheten på dessa i våra coffee shops.

8. Avsluta ditt medlemskap

8.1 Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och sluta använda Tjänsten.

8.2 Espresso House har rätt att avsluta ditt medlemskap om du bryter mot ett eller flera avsnitt i dessa Villkor.

8.3 Om det finns pengar kvar på ditt digitala Coffee Card när ditt medlemskap avslutas ber vi dig att kontakta oss på [support@espressohouse.com]. Du kommer då att få ett fysiskt Coffee Card innehållandes samma belopp som fanns kvar på ditt digitala Coffee Card när medlemskapet avslutades.

8.4 När ditt medlemskap avslutas kommer Espresso House att radera eller anonymisera dina personliga uppgifter. Samtliga angivna kontokorts- eller kreditkortsuppgifter som är kopplade till ditt medlemskonto kommer att raderas när medlemskapet avslutas. Espresso lagrar inga uppgifter som kan kopplas till dig på något sätt. Detta gäller med undantag för uppgifter som Espresso House enligt lag är skyldiga att lagra. Var vänlig läs vår Integritetspolicy för information om vad radering och anonymisering av dina personuppgifter innebär.

9. Ändring av Villkoren

9.1 Espresso House förbehåller sig rätten att när som helst justera och uppdatera dessa Villkor. Du kommer att meddelas om samtliga uppdateringar som genomförs via minst en av våra informationskanaler, det vill säga via vår webbplats, My Espresso House App, e-post eller sms. Om Tjänsten ändras på ett sätt som påverkar dina rättigheter negativt kommer vi enligt tillämplig lag att ge dig utförlig information om detta.

9.2 Ändringarna gäller antingen från det att du godkänner Villkoren (i samband med de köp som genomförs via Tjänsten), eller 30 dagar efter det att vi har informerat dig om ändringarna genom att publicera dessa på vår webbplats eller i mobillappen. Espresso House rekommenderar att du håller dig uppdaterad angående eventuella ändringar genom att regelbundet besöka vår webbplats: www.espressohouse.com.

10. Extraordinära omständigheter

10.1 Espresso House ansvarar inte för eventuella tekniska problem som du upplever med Tjänsten på grund av orsaker eller händelser om dessa beror på eldsvåda, översvämning, sprängning, upplopp, krig, krigsliknande händelser, orkaner, sabotage, terrorism, vandalisering, olyckor, restriktioner utfärdade av staten, nya lagar, föreläggande, strejk och andra liknade händelser. Dessa omständigheter berättigar frihet från ansvar och andra påföljder.

10.2 Espresso House kommer alltid att arbeta för att säkerställa att tekniken bakom Tjänsten och appen fungerar väl. Espresso House ansvarar dock inte för eventuella förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska problem vid användning av Tjänsten eller appen. Om du upplever tekniska problem vid användning av tjänsten, kontakta oss gärna på support@espressohouse.se.

11. Immaterialrätt

11.1 Allt innehåll och material som är tillgängligt i appen och genom Tjänsten är skyddat av Espresso House:s eller våra affärspartners upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrätt. Inget innehåll på My Espresso House webbplats eller i My Espresso House App får reproduceras, omarbetas, länkas till, distribueras eller användas på något annat sätt utan tidigare inhämtat skriftligt tillstånd från Espresso House.

12. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

12.1 Dessa villkor regleras av svenska lag.

12.2 Om du har klagomål eller synpunkter avseende Tjänsten bör du i första hand kontakta oss på support@espressohouse.se, för att vi ska kunna lösa ditt ärende på bästa sätt.

12.3 Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat. Espresso House tar slutgiltigt ställning gällande ärendet i fråga efter det att ARN har prövat ärendet.

12.4 Om det till följd av dessa Villkor uppkommer eventuella tvister, som inte löses genom alternativa tvistlösningsförfarande, ska det svenska rättsväsendet avgöra ärendet med Stockholms Tingsrätt som första instans, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

12. 5 Om behörig domstol finner att någon punkt eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga eller ej verkställbara, ska den punkten ändras och övriga punkter anses vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

 

Följ oss på Instagram