Sammanfattning

 • Dessa Allmänna Villkor förklarar hur vårt rabattkort Coffee Card fungerar. Coffee Card är en tjänst vi erbjuder gäster som vill ta del av de allmänna rabatter som vi erbjuder i våra coffee shops (”Tjänsten”).
 • Coffee Card tillhandahålls av EH Group AB, ett bolag bildat i enlighet med rådande lagstiftning i Sverige vars huvudkontor finns på följande adress: Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige.
 • Du kommer att kunna ta del av rabatter utan att registrera dina personuppgifter hos Espresso House.
 • Våra erbjudanden styrs av tillgången och kan komma att ändras när som helst.
 • För att ta del av vårt Coffee Card måste du vara 18 år gammal. Om du är under 18 år kan du endast använda vårt Coffee Card om du har förälders eller vårdnadshavares godkännande.
 • Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss på support@espressohouse.com

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Coffee Card – Tjänsten
 3. Rabatter
 4. Din information
 5. Giltighet
 6. Geografisk omfattning
 7. Immaterialrätt
 8. Ansvarsskyldighet
 9. Ändring av Villkoren
 10. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

1. Introduktion

1.1 Dessa allmänna Villkor (”Villkor”) gäller när vi, EH Group AB, org.nr.: 556903-5578, Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige, e-post: [support@espressohouse.com] (”Espresso House”), erbjuder våra kunder rabatter via vårt Coffee Card (”Tjänsten”).

1.2 Får att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal och godkänna dessa Villkor. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller vårdnadshavares godkännande för att använda vårt Coffee Card.

1.3 Du får endast ha ett Coffee Card åt gången.

1.4 Dessa Villkor gäller för vårt fysiska Coffee Card, vilket inte samlar eller lagrar personuppgifter. För Villkor gällande vårt digitala Coffee Card, vilket medlemmar av vårt lojalitetsprogram My Espresso House har tillgång till, var vänlig läs Allmänna Villkor för My Espresso House.

1.5 Genom att skaffa ett Coffee Card i kassan i en av våra coffee shops godkänner du dessa villkor.

2. Coffee Card – Tjänsten

Allmänt

2.1 Om du har ett Coffee Card som du har fyllt på med ett tillräckligt belopp kan du använda kortet när du betalar i kassan i våra coffee shops. När du använder ditt Coffee Card får du 10 % rabatt på utvalda mat- och dryckesvaror, och när du betalar dras summan från ditt Coffee Card.

2.2 Du kan besöka samtliga av våra coffee shops och be om ett Coffee Card. Kortet är inte personligt och är helt gratis.

Laddning och betalning

2.3 När du har fått ditt Coffee Card kan du i förväg ladda eller fylla på kortet med valfritt belopp, minimibeloppet är på 300 SEK. För att göra detta ber du baristan i kassan att fylla på ditt Coffee Card eller ladda detta i förväg. Du betalar din valda summa kontant eller med konto- eller kreditkort i kassan.

2.4 Om du vid köptillfället inte har tillräckligt med pengar på ditt Coffee Card måste du fylla på kortet med det minimibelopp som anges i avsnitt 2.3 för att slutföra köpet. Du kan inte ha ett negativt saldo på ditt Coffee Card. Ditt kort måste vara laddat med det belopp som krävs för att slutföra ett köp.

2.5 När du laddar ditt Coffee Card i förväg eller fyller på kortet är överföringen oåterkallelig. Du kommer inte att kunna återfå ditt inbetalda belopp, varken genom att föra tillbaka beloppet till ditt konto- eller kreditkort, eller genom att få ut beloppet i kontanter i våra coffee shops.

2.6 Minimibeloppet vid laddning av ditt kort kan komma att ändras utan särskilt meddelande.

3. Rabatter

3.1 Rabatten på 10 % gäller på ordinarie priser och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller menyer, såsom frukostmenyn. Vissa av våra produkter, såsom våra kaffekvarnar (Wilfa och Hario) och tillbehör (Chemex och Aeropress) omfattas inte av rabatter. Det finns även vissa undantag vad gäller rabatter för vårt sortiment av kaffe- och teprodukter, vilket du får information om innan du genomför ditt köp.

4. Din information

4.1 När du ber om ett Coffee Card kommer du inte att behöva ange någon information om dig själv. Espresso House kommer inte att be dig att anmäla eller registrera dig någonstans för att få ett Coffee Card.

4.2 När du genomför ett köp med ditt Coffee Card kommer vi endast att registrera information om när och i vilken coffee shop kortet användes och när köpet ägde rum. Detta gör vi för att ta reda på i vilken utsträckning som vårt Coffee Card används av våra gäster, så att vi kan förbättra och utveckla vårt Coffee Card.

4.3 Denna information kan aldrig kopplas till dig som individ. Genom vårt Coffee Card kan vi inte samla in eller behandla din personliga köphistorik eller dina positioneringsdata. Kortet är helt anonymt, och användningen av ett Coffee Card kommer aldrig att kopplas till någon specifik individ.

5. Giltighet

5.1 Giltigheten för det inbetalade belopp som finns på ditt Coffee Card upphör efter det att tolv (12) på varandra följande månader av inaktivitet har passerat, utan att vi har någon ansvarsskyldighet gentemot dig. Detta innebär att om du inte använder ditt Coffee Card under tolv (12) på varandra följande månader kommer du inte att kunna använda ditt Coffee Card längre, och det belopp som eventuellt finns på kortet kommer att tillfalla Espresso House.

5.2 Espresso House lämnar ingen kompensation för ett borttappat Coffee Card. Detta gäller även om ditt kort är skadat på ett sådant sätt som medför att magnetremsan på kortet inte kan läsas i kassan.

6. Geografisk omfattning

6.1 Ditt Coffee Card kan användas på Espresso House:s coffee shops i de länder som är anslutna till Coffee Card-programmet. För information om hur tillgänglighet ser ut internationellt, vänligen se information på vår webbplats.

6.2 Aktuell växlingskurs vid köptillfället kommer att tillämpas när du betalar med ditt Coffee Card i ett land med annan valuta än den som du använde när du laddade ditt medlemskonto. Avvikelser kan förekomma mellan olika växlingskurser, men Espresso House debiterar aldrig dig mer för en produkt som du har köpt i lokal valuta än vad den faktiska kostande är i den coffee shop där köpet görs.

7. Immaterialrätt

7.1 Coffee Card och varumärket Espresso House är skyddat av Espresso House:s eller våra affärspartners upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrätt. Inget innehåll gällande Coffee Card eller varumärket Espresso House får reproduceras, omarbetas, länkas till, distribueras eller användas på något annat sätt utan tidigare inhämtat skriftligt tillstånd från Espresso House.

8. Ansvarsskyldighet

8.1 Espresso House ansvarar inte för eventuella förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska problem vid användning av Coffee Card. Om du upplever tekniska problem vid användning av tjänsten, kontakta oss gärna på support@espressohouse.se

9. Ändring av Villkoren

9.1 Espresso House förbehåller sig rätten att när som helst justera och uppdatera dessa Villkor. Du kommer att meddelas om samtliga uppdateringar som genomförs via minst en av våra fyra informationskanaler vi vår webbplats. Om Tjänsten ändras på ett sätt som påverkar dina rättigheter negativt kommer vi enligt tillämplig lag att ge dig utförlig information om detta.

9.2 Ändringarna gäller antingen från det att du godkänner Villkoren (i samband med de köp som genomförs via Tjänsten), eller 30 dagar efter det att vi har informerat dig om ändringarna. Espresso House rekommenderar att du då och då besöker vår webbplats, www.espressohouse.com, för att hålla dig uppdaterade.

10. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

10.1 Dessa villkor regleras av svensk lag, med förbehåll för fall då det finns motstridiga bestämmelser.

10.2 Om du har klagomål avseende Tjänsten bör du i första hand kontakta oss på support@espressohouse.se, för att vi ska kunna lösa ditt ärende på bästa sätt.

10.3 Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat. Espresso House tar slutgiltigt ställning gällande ärendet i fråga efter det att ARN har prövat ärendet.

10.4 Om det till följd av dessa Villkor uppkommer eventuella tvister, som inte löses genom alternativa tvistlösningsförfarande, ska det svenska rättsväsendet avgöra ärendet med Stockholms Tingsrätt som första instans, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

10.5 Om behörig domstol finner att någon punkt eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga eller ej verkställbara, ska den punkten ändras och övriga punkter anses vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Följ oss på Instagram