Americano

Anpassa

    Välj ett alternativ

Innehåll

Vi hanterar olika produkter och allergener i våra Coffee Shops som kan komma i kontakt med varandra.
Alla våra produkter hanteras med mycket omsorg, men på grund av att produkter med olika allergener hanteras i samma lokal kan allergener överföras till andra produkter.