Sammanfattning

 • Dessa villkor förklarar hur vår medlemstjänst och rabatterbjudande Espresso House App fungerar, en tjänst som ger dig erbjudanden och rabatter på våra produkter i våra coffee shops.
 • Tjänsten tillhandahålls av Espresso House Sweden AB, org. nr: 556507-7160, adress: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Sverige, (”Espresso House”, ”vi”, ”oss”).
 • De erbjudanden och rabatter som tillhandahålls via Tjänsten beror på tillgänglighet och kan komma att ändras utan särskilt meddelande.
 • För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Tjänsten, se vår
 • Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på support@espressohouse.se

Senast ändrad: 2018-05-25

———-

 1. Innehåll
 2. Introduktion
 3. Rabatt
 4. Ansvar m.m.
 5. Ångerrätt
 6. Hantering av kortet
 7. Ändring av Villkoren
 8. Tillämplig lag och hantering av klagomål

Ändringshistorik

1. Introduktion

Vi som tillhandahåller Espresso House App (både det fysiska kortet Coffe Card och via vår app som finns tillgänglig för IOS och Android) (”Tjänsten”) är Espresso House Sweden AB, org. nr 556507-7160, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm (”Espresso House”). Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Espresso House.

Du intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. För att kunna skaffa Tjänsten måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande och genom att du godkänner våra Villkor för Tjänsten bekräftar du att du har målsmans godkännande.

Genom att ladda ditt Espresso House Coffee Card med pengar godkänner du våra vid var tid gällande Villkor för Tjänsten och det uppstår ett bindande avtal mellan oss och dig.

2. Rabatt

Tjänsten ger dig tio (10) % rabatt på det som du handlar i våra coffee shops med din Espresso House App eller Coffee Card. Rabatten gäller på ordinarie priser och går inte att kombinera med andra erbjudanden eller menyer, exempelvis frukostmenyn. På vissa varor såsom kvarnar (Wilfa och Hario) och tillbehör (Chemex och Aeropress) kan vi inte erbjuda någon rabatt. Det finns även vissa undantag bland våra bryggkaffe-och teprodukter.

3. Ansvar m.m.

Vi ansvarar inte för tekniska störningar som kan uppstå och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av Tjänsten. Vi ansvarar inte heller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till användande av Tjänsten.

4. Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra din laddning, genom att meddela Espresso House detta via e-post till support@espressohouse.se inom 14 dagar från den dag då du genomförde din laddning (ångerfristen). Ångerrätten gäller endast under förutsättning att du inte har använt ditt kort under ångerfristen. När du ångrar din laddning betalas det belopp som du har laddat ditt kort med tillbaka till dig senast 14 dagar från det att Espresso House mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt.

5. Hantering av kortet

Du kan ladda ditt Coffee Card eller Espresso House Appen i våra coffee shops med minst 100 kr. Om du är student och registrerat dig som student i vår app kan du i appen ladda Espresso House Appen med minst 50 kr.

Vi ber dig notera att du inte kan ta ut insatta pengar från Tjänsten i kontanter. När du väl har satt in pengar till Tjänsten kan du endast använda dessa pengar för köp i våra coffee shops.

Vi förbehåller oss rätten att spärra sådana Coffee Cards som inte används under en period om tolv (12) månader varpå aktuellt Coffee Card upphör att gälla och det eventuella tillgodohavandet på kortet tillfaller oss.

Ditt Coffee Card samt Espresso House Appen är en värdehandling och du bör därför hantera kortet med aktsamhet och som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade kort.

6. Ändring av Villkoren

Vi kommer kontinuerligt sträva efter att uppdatera och förbättra Tjänsten, varför dessa Villkor kan komma att förändras och anpassas över tid. Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera villkoren. Om vi ändrar dessa Villkor publicerar vi de uppdaterade villkoren på denna hemsida under rubriken ”Ändringshistorik”.

Där det krävs enligt lag kommer vi att meddela dig om ändringarna via e-post minst trettio (30) dagar före det datum då de träder ikraft. Om du inte håller med de uppdaterade villkoren kan du säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Om du inte avslutar ditt avtal före det datum då de reviderade villkoren träder i kraft, kommer din fortsatta tillgång till eller användning av Tjänsten att utgöra acceptans av de uppdaterade villkoren.

Eventuella uppdateringar kommer att tillkännages genom våra informationskanaler, exempelvis via sms, e-post, vår webbplats, eller i Espresso House App.

7. Tillämplig lag och hantering av klagomål

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor för Espresso House Coffee Card. Klagomål eller synpunkter avseende våra produkter eller tjänster bör du i första hand meddela oss via e-post till support@espressohouse.se.

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida.

————

Ändringshistorik

Maj 2018: Uppdatering av avsnitt om Ändring av Villkor samt separering av reglering av personuppgiftshantering till separat personuppgiftspolicy. Villkoren har även omarbetats för att vara mer lättnavigerade och enklare att kunna ta till sig och förstå.

Följ oss på Instagram