VILLKOR FÖR ESPRESSO HOUSE COFFEE CARD


1. Allmänt
Vi som tillhandahåller Espresso House Coffee Card (både det fysiska kortet och via vår app som finns tillgänglig för IOS och Android) är Espresso House Sweden AB, org. nr 556507-7160, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm (”Espresso House”). Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Espresso House.

Om du väljer att ladda ner vår app ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Du intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. För att kunna skaffa ett Espresso House Coffee Card måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande och genom att du godkänner våra Villkor för Espresso House Coffee Card bekräftar du att du har målsmans godkännande.

Genom att ladda ditt Espresso House Coffee Card med pengar godkänner du våra vid var tid gällande Villkor för Espresso House Coffee Card och det uppstår ett bindande avtal mellan oss och dig.

2. Rabatt
Espresso House Coffee Card ger dig tio (10) % rabatt på det som du handlar i våra coffee shops med ditt Espresso House Coffee Card. Rabatten gäller på ordinarie priser och går inte att kombinera med andra erbjudanden eller menyer, exempelvis frukostmenyn. På vissa varor såsom kvarnar (Wilfa och Hario) och tillbehör (Chemex och Aeropress) kan vi inte erbjuda någon rabatt. Det finns även vissa undantag bland våra bryggkaffe-och teprodukter.

3. Ansvar m.m.
Vi ansvarar inte för tekniska störningar som kan uppstå och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av ditt Espresso House Coffee Card. Vi ansvarar inte heller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till användande av ditt Espresso House Coffee Card.

4. Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra din laddning, genom att meddela Espresso House detta via e-post till support@espressohouse.se inom 14 dagar från den dag då du genomförde din laddning (ångerfristen). Ångerrätten gäller endast under förutsättning att du inte har använt ditt kort under ångerfristen. När du ångrar din laddning betalas det belopp som du har laddat ditt kort med tillbaka till dig senast 14 dagar från det att Espresso House mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt.

5. Hantering av kortet
Du kan ladda ditt Espresso House Coffee Card i våra coffee shops med minst 100 kr. Om du är student och registrerat dig som student i vår app kan du i appen ladda ditt Espresso House Coffee Card med minst 50 kr.

Vi ber dig notera att du inte kan ta ut insatta pengar på ditt Espresso House Coffee Card i kontanter. När du väl har satt in pengar på ditt Espresso House Coffee Card kan du endast använda dessa pengar för köp i våra coffee shops.

Vi förbehåller oss rätten att spärra sådana Espresso House Coffee Cards som inte används under en period om tolv (12) månader varpå aktuellt Espresso House Coffee Card upphör att gälla och det eventuella tillgodohavandet på kortet tillfaller oss.

Ditt Espresso House Coffee Card är en värdehandling och du bör därför hantera kortet med aktsamhet och som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade kort.

6. Espresso House personuppgiftshantering
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress,
e-postadress och mobiltelefonnummer. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund och för marknadsföringsändamål. Information om dina köp och platsen för dina köp kommer vi att behandla och analysera för att ge dig anpassade erbjudanden. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-post, SMS eller via annan funktion. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till två (2) år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Vi ser dig som kund så länge som du har ett aktiverat Espresso House Coffee Card. Genom att godkänna dessa Villkor för Espresso House Coffee Card samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter i vår app. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du ange detta i inställningarna under fliken Tillstånd i vår app. Du kan även tacka nej till våra direktmarknadsföringsutskick genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som du får från oss eller våra samarbetspartners.

Du har rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

7. Tillämplig lag och hantering av klagomål
Svensk lag tillämpas på dessa Villkor för Espresso House Coffee Card. Klagomål eller synpunkter avseende våra produkter eller tjänster bör du i första hand meddela oss via e-post till support@espressohouse.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida.

 

Följ oss på Instagram