Espresso House Sweden AB (”EH” nedan) tillhandahåller härmed information till alla sina gäster om sin policy för behandling av personuppgifter på Internet och användarvillkoren för denna hemsida. EH försäkrar att företaget gör sitt yttersta för att skydda integriteten för besökare på denna hemsida.

DEN TYP AV INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR DEN ANVÄNDS

EH samlar in personuppgifter som förnamn, efternamn, adresser, och e-postadresser om uppgifterna lämnats frivilligt av dig. Personuppgifterna samlas in för att få dina synpunkter på våra hemsidor och produkter eller för att kunna anmäla dig till vårt nyhetsbrev, någon av våra tävlingar eller andra aktiviteter.

MEDGIVANDE

Genom att frivilligt lämna personuppgifter ”online” på hemsidan medger du att EH behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. Du kan dock när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Med ditt medgivande kommer EH ibland att dela den information du lämnat till andra eventuella medlemmar inom EH-familjen, vare sig dessa är lokaliserade i Sverige eller ej. I EH-familjen ingår i dagsläget Espresso House Sweden AB, Green Drizzle och Baresso Coffee. Självfallet kommer all användning av informationen inom EH-familjen att följa denna policy. Vi kan ibland, med ditt medgivande, skicka marknadsföringsmaterial till dig som till exempel rabattkuponger, information om nya produkterbjudanden, nyhetsbrev etc. Om du inte längre önskar få sådant material från EH så ber vi att du meddelar oss skriftligen att du motsätter dig mottagandet av sådant material, så kommer vi inte att skicka detta till dig. EH kan komma att anlita företag för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel fullföljande av beställningar, hjälp med marknadsföring, utförande av tekniska tjänster för våra hemsidor etc. Dessa företag kan komma att få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för fullgörandet av sådana funktioner. Företagen får endast använda sådana uppgifter för att fullgöra denna funktion och inte i något annat syfte.

EH säljer, överför eller avslöjar inte personuppgifter till någon tredje part utanför EH-familjen. Med ditt tillstånd kan vi dock komma att skicka marknadsföringsinformation till dig på uppdrag av våra samarbetspartners om produkter eller tjänster som de tillhandahåller och som kan vara av intresse för dig. Du kan även bli tillfrågad om du vill ha sådant marknadsföringsmaterial från EH’s samarbetspartners. Om du väljer att få sådant material kommer EH inte att dela med sig av dina personuppgifter utan istället skicka brev eller e-post till dig på uppdrag av partnern. EH förbehåller sig rätten att använda eller avslöja information om det är nödvändigt för att uppfylla någon lag, reglering eller myndighets begäran, för att skydda hemsidans integritet, för att uppfylla dina önskemål eller för att samarbeta vid polismyndighets utredning eller en utredning som rör ett allmänt säkerhetsintresse.

KONTROLL ÖVER DEN INFORMATION DU LÄMNAT

Du har full kontroll över den information du lämnar till oss. Om du vid något tillfälle skulle vilja ändra eller radera den information du lämnat så kan du enkelt göra detta genom att kontakta oss eller genom att använda formulär avsett för detta på webbplatsen.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER ESPRESSO HOUSE COOKIES?

”Cookies” är delar av information som en hemsida överför till en individs hårddisk i statistiksyfte. Cookies möjliggör för hemsidan att komma ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder EH cookies för att förbättra din Internetupplevelse. Till exempel håller vi reda på hur många besökare vi har på hemsidan. Vi använder även cookies för att komma ihåg när du återvänder till hemsidan, för att veta vad du har i din kundvagn om du handlar varor på Internet, för att administrera vissa tävlingar och för att skräddarsy din Internetupplevelse med EH. Vi kan komma att sammankoppla personuppgifter och cookie-filer i sådana fall. Om du inte vill ta emot en cookie kan du använda alternativen på din webbläsare och ställa in så att du blir underrättad när du tar emot en cookie. Klicka på ”Hjälp” i din webbläsare om du vill lära dig hur du kan ändra inställningar för cookies. Om du deaktiverar alla cookies är det inte säkert att Du kan ta del av alla funktioner på denna hemsida.

HUR FUNGERAR DET MED LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR?

Vi kan komma att erbjuda länkar till andra hemsidor som inte drivs av EH. Om du besöker någon av dessa länkade hemsidor bör du ta del av vilka regler och vilken policy som gäller för dessa hemsidor. Vi är inte ansvariga för andra företags policy eller handlingar. Vi upplyser alltid när du lämnar vår webbsida.

HUR FUNGERAR DET MED ESPRESSO HOUSE EVENTUELLA ANDRA WEBBPLATSER?

Alla de webbplatser som drivs av EH kommer att följa denna policy. Policys för vissa av EH’s hemsidor kan dock variera beroende på lokala förhållanden, sedvänjor eller lagar eller beroende på förhållanden som är unika för den hemsidan. Under alla förhållanden kommer hemsidor som drivs av EH att fullgöra de förpliktelser som följer av denna policy rörande insamling och användning av personuppgifter.

KOMMER POLICYN ATT ÄNDRAS?

Med tiden kan det bli nödvändigt för EH att göra ändringar i denna policy. Vi föreslår därför att du regelbundet kontrollerar policyn. Vi försäkrar dock att om några ändringar genomförs så kommer dessa inte att tillämpas retroaktivt och inte heller kommer de att ändra vår behandling av tidigare insamlad information.

HUR KONTAKTAR MAN OSS?

Om Du har frågor angående EH’s policy för behandling av personuppgifter på Internet, kontakta oss på info@espressohouse.se.

Följ oss på Instagram