FAQ: Telia Insights

Undrar du över något? Här nedan finns svaren på de vanligaste frågorna. Skulle du inte hitta det du söker efter är du välkommen att höra av dig på info@espressohouse.se. Gäller din fråga Coffee Card eller vår app, vänd dig gärna till coffeecard@espressohouse.se.

 • Vårt samarbete med Telia och Need Insights

  Just nu mäter vi antalet människor som besöker eller passerar några utvalda coffee shops med hjälp av vårt wi-fi. De utvalda butikerna är Espresso House Dalagatan 9b, Sveavägen 82 Regeringsgatan 52. Mätningen kommer att ske under perioden [2019-06-24– 2019-08-30]

  Mätningen är ett samarbete med Telia och deras analyspartner Need Insights AB och syftar till att undersöka rörelsen utanför våra butiker för att kunna planera vår kaféverksamhet mer effektivt och därmed kunna erbjuda en bättre kundupplevelse. Mätningen är nödvändig för att uppnå detta syfte och därmed uppfylla det berättigade intresse vi har av affärsmässiga skäl, särskilt avseende planering, effektivisering och utveckling vår verksamhet. Personuppgiftsansvarig för mätningen som utförs genom våra butiker är EH Group AB gemensamt med Telia Sverige AB.

  Om du inte vill delta i undersökningen behöver du stänga av wi-fi på din telefon innan du besöker en av våra utvalda butiker.

  Hur fungerar det?
  Om du har wi-fi aktiverat i närheten av en av våra butiker som utför undersökningen, deltar du i mätningen. Informationen som samlas in blir omedelbart avidentifierad och sammanräknad och kan inte spåras tillbaka till våra gäster. Dina uppgifter sparas alltså inte. Det finns därför inte heller någon praktisk möjlighet för oss att ge dig tillgång till, rätta eller radera personuppgifter. Det är endast de anonymiserade resultaten som förs vidare till för analys.

  Om du har några frågor eller synpunkter kring vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på:

  Telia Sverige AB

  Adress: Stjärntorget 1, 169 79, Solna, Sweden

  Kontaktuppgifter till privacy team och Dataskyddsombud:

  dpo-tc@teliacompany.com

  EH Group AB

  Adress: Södergatan 24, 111 51 Stockholm, Sweden

  Kontaktuppgifter till privacy team:

  privacy@espressohouse.com
  010-51 01 000

  Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:

  Sharp Cookie Advisors AB, ansvarig Partner Sofia Edvardsen
  dpo@espressohouse.com

  010-51 01 000

  Du har rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning. För mer information, se www.datainspektionen.se

Följ oss på Instagram