Med anledning av de artiklar som har publicerats om Espresso House i media de senaste dagarna så vill vi ge vår syn på saken.

I dessa artiklar har det framförts saker som tyvärr inte har fungerat hos oss på Espresso House. Vi ser mycket allvarligt på dessa händelser, vi ska vara en trygg och bra arbetsplats. Espresso House är en av Sveriges största arbetsgivare för unga och det är vi väldigt stolta över. Det innebär också ett ansvar som är kopplat till många skyldigheter, och där behöver vi bli ännu bättre.  Vi är en stor organisation och ibland går det fel och då är det viktigt för oss att dra lärdom av det och utveckla oss framåt. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och att de trivs och vill utvecklas tillsammans med oss är helt centralt. Här kommer vi att se över våra riktlinjer och vårt arbetssätt ytterligare för att säkerställa att vi verkligen lever upp till att vara en trygg och bra arbetsplats.

Redan innan den här rapporteringen har vi initierat ett arbete för att förbättra våra rutiner, kommunikationsvägar och ledarskap. Till exempel har vi utvecklat vår ledarskapsutbildning så att den även innefattar fördjupningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetstidslagen. Vi har också ett antal initiativ som syftar till att få en ännu tätare dialog med Baristorna och skapat nya forum där de kan komma med synpunkter på hur vi kan utvecklas som arbetsgivare.

Har ni frågor eller funderingar och vill komma i kontakt med oss på Espresso House så får du gärna höra av dig. Din feedback är viktig för oss. Vi nås på  info@espressohouse.se

Stina Möller, Sverigechef Espresso House