Med anledning av de artiklar som har publicerats om Espresso House i media så vill vi ge vår syn på saken.

Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat och inget av det som har beskrivits är förenligt med hur vi ska arbeta. Vi ser att vi behöver förbättra oss i vår arbetsgivarroll, och de felaktigheter som har inträffat är självklart något vi ber om ursäkt för och tycker är väldigt olyckligt. Vi granskar nu kritiskt våra rutiner, ledarskapsutbildningar och kommunikationsvägar för att säkerställa att de förbättras. Vi kommer även ta till extern expertis i dessa frågor.

Som ett led i vårt arbete samlar vi på flera sätt nu in feedback från baristor och chefer, tex genom en nyinrättad visselblåsarfunktion där man kan vara anonym samt möjlighet att maila in sin feedback. Vi har även fått stort intresse från medarbetarna att vara med i våra nyinstiftade fokusgrupper som löpande kommer genomföras på olika platser i Sverige. Vi har sedan tidigare inlett ett förbättringsarbete kring arbetsmiljö, arbetsrätt, arbetstidslagen och ledarskapsutbildning och har även en löpande dialog med facket.

Arbetsmiljön på Espresso House ska vara av högsta kvalitet för alla medarbetare oavsett roll i företaget, de är kärnan i vår verksamhet och att de trivs och vill utvecklas tillsammans med oss är helt avgörande. Självklart är därför vårt största fokus nu att agera och rätta till de brister som har uppmärksammats, och att lyssna in våra medarbetares feedback, ta till oss den och säkerställa att de får gehör så vi kan leva upp till att vara en trygg och bra arbetsplats för dem.

Har ni frågor eller funderingar och vill komma i kontakt med oss på Espresso House så får du gärna höra av dig. Din feedback är viktig för oss. Vi nås på  info@espressohouse.se

Stina Möller, Sverigechef Espresso House

*Uppdaterad