Alla som jobbar på Espresso House är utbildade baristor och det är roten till allt arbete som utförs hos oss. Förutom Barista finns det en rad andra yrkesroller som du kan läsa mer om nedan.

Barista

Din främsta uppgift är att erbjuda världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst. Jobbet innebär att göra kaffe, kassaarbete och merförsäljning, beredning av mackor och sallader, plocka disk och hålla rent och snyggt i coffee shopen. All arbetstid är förlagd i coffee shopen och som Barista får du ta del av alla arbetsuppgifter.

Coffee Shop Manager

Som Platschef driver och ansvarar du för din egna coffee shop med stöttning från Espresso House. Tjänsten är operativ och du arbetar större delen av din arbetstid i drift. I ditt ansvar för resultat och personal ingår arbetsuppgifter så som schemaläggning, beställningar, resultatuppföljning, introduktion och uppföljning av dina medarbetare, utvecklingssamtal mm.

Rollen som Platschef är en perfekt inkörsport för en vidare karriär på Espresso House då du både får detaljkunskap om driften och får möjlighet utveckla ditt ledarskap.

Shift Leader

Som Skiftledare arbetar du som Barista i grund och botten men med ett större ansvar för din coffee shop. Under dina arbetspass har du en arbetsledande roll i form av att delegera ansvar och arbetsuppgifter till ditt team. Du har ansvar för att nå försäljningsmål, inspirera och utbilda dina kollegor samt för att rutiner kring kvalitet följs. Du har även ett visst ansvar för bemanning, varubeställningar och resultatuppföljning.

Rollen som Skiftledare är förberedande för att så småningom kunna ta rollen som Biträdande Platschef eller Platschef.

Host/Hostess

Jobbet som Värd innebär att hålla coffee shopen ren och fri från disk, ta emot leveranser, fylla på varor och hålla ordning. Du finns tillgänglig för Espresso House gäster ute i vår coffee shop för att ge service och bemöta frågor. Som Värd kan du jobba redan innan du fyllt 18 år.

Master Barista

Rollen som Masterbarista innebär att du är ansvarig för kaffekvaliteten på din coffee shop. Du tar hand om utbildning och introduktion av nya medarbetare, säkerställer att våra gäster får världens bästa kaffeupplevelse och tar hand om våra kaffemaskiner och kvarnar.

Barista Coach

Rollen som Baristacoach innebär att du utbildar, diplomerar och följer upp alla Baristor på Espresso House. Din arbetstid fördelas mellan klassrummet, där du både teoretiskt och praktiskt håller i vår interna Baristautbildning, och våra coffee shops där du coachar våra Baristor till att bli ännu vassare på kaffe.

Assistant Coffee Shop Manager

Som Biträdande Platschef fungerar du som Platschefens högra hand. Denna roll finns på våra större coffee shops där driften kräver en ledningsgrupp bestående av Platschef, Biträdande Platschef, Skiftledare och Masterbarista.

En Biträdande Platschef har nästintill samma arbetsuppgifter som en Platschef men Platschefen har det yttersta ansvaret. Målet för dig som Biträdande Platschef är att så småningom kliva upp och ta rollen som Platschef på en egen coffee shop. Därför är målet att du ska behärska alla arbetsuppgifter som ordinarie Platschefer ansvarar för.

District Manager

Som Distriktschef ansvarar du för ett distrikt om cirka åtta till tio coffee shops med fullständigt resultat- och personalansvar. Din roll går ut på att coacha Platscheferna på dina coffee shops i att göra ett så bra jobb som möjligt.

Tjänsten är till stor del förlagd i drift, där du tillsammans med dina platschefer veckovis följer upp resultat, service, hygien och personalrelaterade frågor. Din främsta uppgift är att som ledare motivera och utveckla din personal såväl i driftsrelaterade frågor som ledarskapsutveckling.

Regional Manager

Som regionchef har du resultat- och personalansvar för mellan 30-50 coffee shops. Varje region är uppdelad i cirka fem till sju distrikt som leds av en distriktschef. I ditt dagliga arbete följer du upp, stöttar och coachar dina distriktschefer som i sin tur gör detsamma gentemot sina platschefer på våra coffee shops. Din roll är att utveckla dina distriktschefer i driftsrelaterade frågor såväl som ledarskapsutveckling.

Följ oss på Instagram